web analytics

Mishandeling Umar wordt niet bevestigd

JOB COHEN: ALLOCHTONE AGRESSIE MAG NIET BEKEND WORDEN

“Volgens een richtlijn van de burgemeester mogen wij over dergelijke zaken niets zeggen” aldus een woordvoerder van het Amsterdamse politiecorps in De Telegraaf. Met ‘dergelijke zaken’ wordt agressie bedoeld van Islamitische jongeren tegen (vermeende) criticasters van Islam en Mohammed. In deze kwestie gaat het om publiciste Ebru Umar die voor haar huis in Amsterdam is mishandeld door twee Marokkaanse jongens. Umar is door de media altijd nadrukkelijk in het kamp geplaatst van wijlen Theo van Gogh met wie zij bevriend was op op wiens website zij lange tijd publiceerde. Het heeft er alle schijn van dat deze nadrukkelijke band met van Gogh een rol heeft gespeeld bij de mishandeling.

De correcte knuffelmedia zijn al begonnen het nieuws over Ebru te downplayen. De Volkskrant heeft geen artikel over de mishandeling van Ebru op de on line voorpagina maar wel een item over Joden en Marokkanen in de Baarsjes (waar Ebru is neergeslagen) die ‘samen rappen over de wijk’

Na de moord op Theo van Gogh zou een ieder verwachten dat de gevoeligheid van de autoriteiten voor het mishandelen van opiniemakers in het multiculturele debat sterk zou zijn toegenomen, aangewakkerd door uitspraken als ook van Job Cohen na de moord op Theo in de sfeer van ‘dit is eens maar nooit weer’ en ‘we zijn als samenleving op een beslissende tweesprong aangekomen’. Maar wat we zien is precies het tegenovergestelde: de feiten worden verdoezeld, de politie mag geen mededelingen doen. Langzaam maar zeker geraken we in een situatie waarin al het ‘allochtone geweld’ wordt ontkend dan wel toegestaan hetgeen de allochtone minderheden in ons land een de facto vrijbrief geeft tot welk gedrag dan ook. Begin jaren negentig waarschuwde de ‘onheilsprofeet’ Mohammed Rasoel reeds voor de rampzalige gevolgen voor onze samenleving als we minderheden ruim baan zouden geven en zouden ‘knuffelen’. Inmiddels zijn we compleet verlamd uit angst voor ‘Franse toestanden’ en zijn we niet meer in staat tot welke reactie dan ook. Rasoel noemde 2007 als het jaar waarin de allochtonen de macht zullen overnemen.

Print Friendly, PDF & Email
Share