web analytics

Ministerie: ‘Geen begin van juistheid’

demmink_1_13.jpgIk stel aan de hand van de hierboven vermelde feiten vast dat er geen begin van juistheid is gebleken omtrent oude of nieuwe beschuldigingen aan het adres van bedoelde ambtenaar. Het treffen van bedoelde maatregel (schorsing, MK) tegen deze ambtenaar zou dan ook elke grond ontberen en dus onzorgvuldig zijn jegens hem. Dit is thans de positie van het Ministerie van Justitie inzake de beschuldigen en aangifte tegen SG Joris Demmink wegens misbruik van minderjarigen. ‘Geen begin van juistheid’: dat doet denken aan de woorden van Donner uit oktober 2003 dat er ‘geen spoor van rook is, laat staan vuur’. Gezien de feiten die tegen Demmink op tafel liggen zijn deze uitlatingen van een verbijsterende arrogantie, maar ze laten ook zien dat er een fundamentele onwil bestaat deze feiten uberhaupt onder ogen te willen zien. Overigens komt het citaat hierboven uit de antwoorden van minister Hirsch Ballin op de kamervragen van de SP en de VVD (15 juni 2007) over de kwestie. Op de vragen zoals gesteld door deze website gaat het ministerie gewoon helemaal niet in. De belangrijkste daarvan was: is de ’topambtenaar Joris’ uit de Netwerk-uitzendingen van april 1998 Joris Demmink? Op die cruciale vraag wordt dus met geen woord ingegaan en de enige reden daarvan is dat die ’topambtenaar Joris’ die op de tapes van de tap kinderen bestelt om te verkrachten de SG van het ministerie van Justitie is! De conclusie moet luiden dat de minister in de antwoorden op alle vragen over deze kwestie op geen enkele wijze een besef laat zien dat er mogelijk iets mis zou kunnen zijn met zijn topambtenaar. Hebben we het in dit land ooit zo zout gegeten? Duidelijk is in elk geval dat er andere middelen nodig zijn om Joris Demmink voor de rechter te krijgen: via de ‘koninklijke weg’ gaat dat dus voor geen meter lukken. We zijn bang dat alleen een volksopstand…

er thans nog voor kan zorgen dat de SG zijn verdiende loon gaat krijgen. In zijn antwoorden aan de kamerleden De Wit (SP) en Teeven (VVD) die het in navolging van de PVV als enigen aandurfden uberhaupt vragen te stellen neemt de minister trouwens ook zijn toevlucht tot een leugen als hij zegt dat ‘De topambtenaar van Justitie, op wie naar ik aanneem in het artikel (uit de Telegraaf van 15 juni 2007) wordt gedoeld, is in het Rolodex-onderzoek in het geheel niet genoemd.’ Zoals we weten uit de Runderkamp-papers speelde Demmink ‘in dat onderzoek een belangrijke rol’.

Print Friendly, PDF & Email
Share