web analytics

Minister Eurlings krijgt Chipshol voor de kiezen

eurlings.jpegOp 6 september confronteerden de PvdA-kamerleden Tang en Crone minister Eurlings van V&W met een serie stevige vragen over de Chipshol-affaire. Aanleiding voor de serie vragen was de ‘ontdekking’ dat Schiphol een procedure is begonnen tegen met ministerie van Eurlings om dat te laten opdraaien voor de schade aan Chipshol die het zelf heeft veroorzaakt. Deze site berichtte in 2004 al uitgebreid over deze unieke maar ook agressieve actie van Schiphol. “Deelt u de mening dat deze situatie volstrekt onwenstelijk is?” vragen de kamerleden de minister. “Kunt u bevorderen dat aan deze situatie een einde wordt gemaakt?” Eindelijk lijkt de Chipshol-zaak de politieke aandacht te krijgen die het verdient. Andere vragen gaan over de onwil cq. weigering van Schiphol om de (veel te lage) schade aan Chipshol te betalen waartoe het door de rechter is verplicht en de beslagleggingen door de luchthaven op tegoeden van Chipshol.

De luchthaven heeft na de veroordeling tot het betalen aan Chipshol van 19 mio euro als voorschot op de totale schade vanuit het door Cerfontaine geregelde bouwverbod op het Groenenberg-terrein enkele verbluffende acties ondernomen om aan de betaling te ontkomen. Eerst werd gewoon geweigerd het geld over te maken waardoor Chipshol een apart executie-KG moest aanspannen. Vervolgens probeerde Schiphol zelf via een extra KG onder betaling uit te komen, waarbij het Chipshol bewust zo laat informeerde dat het hoopte op een no-show. Toen de rechter Schiphol uiteindelijk echter sommeerde het bedrag binnen tien dagen over te maken, toverde hij daarbij opeens uit het niets een ‘bankgarantie’ uit de hoge hoed die Chipshol aan Schiphol moest afgeven ‘voor het geval de betaling zou moeten worden teruugedraaid’ na cassatie bij de Hoge Raad. Deze bankgarantie was juist hoger dan de betaling aan Chipshol: 21,5 mio om 19 mio. Maar die bankgarantie was nog niet genoeg, want kort daarop regelde Schiphol via een andere rechtbank een reeks van beslagleggingen op tegoeden van Chipshol ter waarde van meer dan 24 mio euro. Dus ’ter compensatie’ van een officiele schade-uitkering van 19 mio regelt Schiphol in de achterkamertjes zekerheden ter waarde van ruim 45 mio euro! Alleen een advocaat als Niels Koeman die reeds eerder werd ontmaskerd als milieucrimineel is tot een dergelijke guerilla in staat. En daar komt dan nog eens bij dat naast die zekerheden van 45 mio Euro Schiphol ook nog eens de Staat heeft aangesproken om op te draaien voor de schade! Schiphol wil blijkbaar een driedubbele compensatie voor schade wegens het eigen onrechtmatig handelen: van de Staat, vanuit de bankgarantie en vanuit de beslagleggingen. Het is nu aan minister Eurlings deze op hol geslagen rollercoaster op het rechte spoor te krijgen.

Print Friendly, PDF & Email
Share