web analytics

Micha Kat wint opnieuw van Hans Westenberg

vonnis.jpgAmsterdamse Hof gaat uit van stiekeme telefoontjes van Haagse rechter Westenberg * Is dit het eerste geval ‘in rechte’ van corruptie binnen de Nederlandse rechterlijke macht? * Het einde van Westenberg is nu vrijwel zeker * Bezoek de website over de foutste rechter van Nederland 

Uw webmaster heeft ook in hoger beroep gewonnen van de vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg [backgrounds] en schrijft hiermee een nog nooit eerder vertoond en dus uniek hoofdstuk in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek! Ook het Hof oordeelde dat Kat niet onrechtmatig jegens Westenberg heeft gehandeld door een advocaat te citeren die de ’toprechter’ beschuldigde van het stiekem bellen met procespartijen buiten de zitting om, een doodszonde voor een rechter. Het Amsterdamse Hof heeft gesteld dat Kat zijn werk als journalist prima heeft gedaan. Uit het arrest: Het was duidelijk dat de passage een citaat was en afkomstig was van [advocaat] Smit; Smit heeft de door hem gewenste/goedgekeurde tekst per email aan Kat verstrekt; daarom moet worden aangenomen, dat het citaat correct was en dat het om een weloverwogen uiting van Smit gaat; Kat heeft inzage gehad in brieven van 12 december 1994 die Smit aan zijn Haagse procureur respectievelijk die deze procureur aan de president van de Haagse rechtbank heeft gestuurd; daarin heeft Smit -via zijn procureur- aan die president ondermeer verslag gedaan van voormeld volgens hem gevoerd telefoongesprek. Zoals ook de rechtbank heeft overwogen, kon Kat aan de slechts enkele dagen na het gestelde telefoongesprek verzonden brieven steun ontlenen aan de opvatting dat het hier niet ging om een uit de lucht gegrepen bewering; in het licht van deze omstandigheden kan niet gezegd worden, dat het Kat duidelijk had moeten zijn dat de passage onwaarheden bevatte en/of dat Kat de passage anderzins lichtvaardig heeft opgenomen en daardoor Westenberg onrechtmatig heeft blootgesteld aan de suggestie dat hij niet onpartijdig of onafhankelijk was. Exit Westenberg.

Print Friendly, PDF & Email
Share