web analytics

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

simonrozendaal.jpegDeze website kreeg vandaag deze inzending binnen van ‘Nagalm’, een moeder van een dochter die een ‘uitnodiging’ ontving voor een Cervarix-shot voor haar dochter:

Verdorie,

Ik heb voor mijn jongste dochter een uitnodiging liggen, het is gemeen en misdadig wat de farmacie en de overheid hier doen:
Zij spelen op een achterbakse manier met mijn oneindige liefde voor mijn kinderen, waarbij ik uiteraard altijd het allerbeste voor ze wil!!!!
Ben ik een slechte moeder als ik mijn dochter niet laat inenten???
Ben ik een slechte moeder als ik mijn dochter wel laat inenten???
Denk toch dat ik vertrouw op mijn onderbuik…
Ik doe het niet!
Of toch maar wel???
Shit!

Klokkenluideronline wil een concrete vuist maken tegen media die vanuit dubieuze dan wel corrupte motieven hun journalistieke plicht tot evenwichtige berichtgeving verzaken en hun lezers aldus blootstellen -willens en wetens- aan mogelijk fatale risico’s. Eerder won uw webmaster (als gedaagde) een vergelijkbare zaak tegen NRC Handelsblad en Wim Kohler.  Elsevier-journalist S. Rozendaal maakt het op sommige punten nog bonter dan Wim Kohler en daarom meent uw webmaster nu als eiser te kunnen gaan optreden.

Zo zet Rozendaal niet alleen ‘horroropa’ Fritzl in om zijn lezers over de vaccinatie-streep te trekken, maar ook zijn eigen dochter waardoor hij een loopje neemt met elke vorm van journalistieke distantie. Daar komt dan nog bij dat Rozendaal wordt betaald door Cervarix-producent GlaxoSmithKline zonder dat hij dat uit eigen beweging heeft gedisclosed zoals tegenwoordig bijvoorbeeld verplicht is voor wetenschappelijke auteurs. Overbodig te zeggen dat Rozendaal tevens zwijgt over de alarmerende bijwerkingen met vaak mogelijk dodelijke afloop van de baarmoederhalskanker-vaccins. Dit alles zou juridisch voldoende ruimte moeten bieden voor een claimzaak tegen Elsevier en Rozendaal wegens moedwillig en corrupt bedrog van de lezer met mogelijk grote gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke levenssfeer. Zie voor de parallelle zaak tegen NRC het pleidooi destijds van uw webmaster waarin Rozendaal overigens een curieuze rol blijkt te spelen. Het petitum zal worden verwoord samen met een advocaat maar zal in elk geval de eis bevatten dat Rozendaal zich in de toekomst verre dient te houden van propaganda voor de farmaceutische industrie, zich ook dient te verdiepen in de negatieve aspecten van big farma en aldus ‘evenwichtig’ dient te gaan berichten. Tevens dient hij betalingen door farmaceutische bedrijven en soft payments als reisjes en verblijven te vermelden.

Mensen die willen deelnemen aan de claimzaak dienen te willen verklaren dat zij hun dochters hebben laten inenten mede op basis van de Cervarix-propaganda door Simon Rozendaal. Ook mensen als ‘Nagalm’ kunnen zich melden als zij willen verklaren dat zij door de propaganda van Rozendaal in grote verwarring zijn gebracht omdat zij de neiging hebben af te gaan op wat een ‘gezaghebbend’ medium als Elsevier vertelt. Zij kunnen zich melden via de contactfunctie van deze site (anoniem) of via een posting onder een van de artikelen. 

Print Friendly, PDF & Email
Share