web analytics

Meineed-rechter Westenberg en de gijzeling

HAALT RECHTER WESTENBERG ZIJN GRAM OP BART MOS?

“Pikant detail is dat de toenmalige rechter-commissaris Westenberg op dit moment coordinerend VP van de Haagse rechtbank is en in die hoedanigheid een naaste collega van rechter-commissaris J.A. van Steen die de gijzeling van De Haas en Mos gelastte.”
Aldus het slot van een artikel uit De Telegraaf van vandaag over een gijzelingszaak uit het begin van de jaren tachting waarin meineed-rechter Hans Westenberg een gijzeling gelastte die de langste is uit de Nederlandse juridische geschiedenis: hij duurde andehalf jaar. Enig resultaat leverde deze gijzeling (iemand moest vertellen waar enkele miljoenen guldens gebleven waren) niet op. Maar het gaat nu niet zozeer om die oude gijzelingszaak (alhoewel die veel zegt over het karakter van Westenberg) maar om de rol die Westenberg als VP van de Haagse rechtbank mogelijk heeft gespeeld bij het gelasten van de gijzeling van De Haas en Mos. Uit het inmiddels zeer omvangrijke dossier dat over Westenberg is opgebouwd in de zaak die hij aanspande tegen advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat blijkt dat deze rechter zich als een dictator opstelt en zich verregaand bemoeit met de gang van zaken op ‘zijn’ rechtbank. Maar er is nog een andere omstandigheid die de relatie tussen Westenberg en Bart Mos explosief maakt….

In december 2005 schreef Mos een stukje in de Financiele Telegraat met als kop: ‘rechter bijt in Chipshol-stof’. Dit stukje beschreef de nederlaag die Westenberg leed in de procedure tegen Micha Kat. Eerder (15 oktober 2004) schreef Mos ook al een groter stuk over Westenberg onder de kop ‘megaclaim dreigt na twijfel integriteit rechter’. Hierin valt te lezen dat een door Westenberg benadeelde procespartij, Chipshol, een megaclaim tegen hem overweegt wegens partijdigheid. In dit stuk staat de volgende passage: “Voormalig Chipshol-bestuurder Jan Poot zegt geschokt te zijn over de rol van rechter Westenberg. ‘Ik heb tot mijn verbazing gemerkt dat Westenberg liegt en bedriegt'”. Het heeft er nu alle schijn van dat Westenberg via zijn collega J. van Steen zijn gram haalt op Bart Mos. Voor wie dit ongelofelijk overkomt: rechter Westenberg schakelt in zijn loopbaan de ene ongelofelijkheid aan de andere. Lees de artikelen over hem op deze website. Vast staat dat rechter Westenberg:
*advocaten per telefoon intimideert en bedreigt. Een onvoorstelbare gedraging van een rechter die ook door PG Remmelink van de Hoge Raad expliciet is genoemd als ‘onaanvaardbaar’.
*meineed heeft gepleegd voor de rechtbank Rotterdam in de procedure tegen Hugo Smit toen hij glashard verklaarde nooit dergelijke telefoontjes te plegen. Zijn verklaring onder ede staat haaks op twee contraire verklaringen en ook uit het procesdossier blijkt zonneklaar dat de telefoontjes hebben plaatsgevonden. Deze website deed eerder een beroep op de Nederlandse burger aangifte tegen Westenberg te doen wegens deze meineed.
*ongekende partijdigheid aan de dag legt op zittingen waarmee hij partijen tot wanhhop drijft. Niemand durft hem aan te pakken.
*een onvoorstelbare hoeveelhei nevenfuncties bekleedt dan wel heeft bekleed wat hem in hoge mate chantabel cq. partijdig maakt. Onder deze nevenfuncties waren ook commissariaten.
*naast zijn rechterschap een prive-onderneming runt onder de naam Antacc waarop stortingen zijn vastgesteld van enkele grote marktpartijen.
*een weerzinwekkende reputatie heeft op prive-gebied wat ertoe leidde dat hij moest worden overgeplaatst van Haarlem naar Den Haag.
*zich in de Chipshol-procedures heeft gedesavoureerd door aantoonbare banden te onderhouden met de tegenstander van Chipshol, Forward. Vanuit deze partijdigheid pleegde Westenberg het noodlottige telefoontje aan Hugo Smit.

Print Friendly, PDF & Email
Share