web analytics

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

REKENKAMER AMSTERDAM: GEMEENTE LOOG OVER BEGROTING 2005

Rekenkamer Amsterdam erkent gelijk van Leo Verhoef RA over werkelijk overschot van 208 miljoen euro

In de jaarrekening over 2005 presenteerde het Amsterdamse gemeentebestuur een overschot van 45 miljoen euro. Registeraccountant drs. Leo Verhoef toont al jarenlang aan dat in de Amsterdamse jaarrekeningen een verkeerd saldo van de baten en de lasten wordt gepresenteerd. Leo Verhoef toonde aan dat het werkelijke overschot in 2005 niet 45 miljoen euro bedroeg, maar 208 miljoen. Leo Verhoef heeft een medestander gekregen in de Amsterdamse Rekenkamer. Dit onafhankelijke controlebureau van de Amsterdamse gemeenteraad zegt in zijn brief dd. 2 juni 2006 over de beweringen van Leo Verhoef dat het overschot van 2005 inderdaad de door Leo Verhoef berekende 208 miljoen euro bedraagt. Dit zet de noodzaak van de in 2005 van de Amsterdamse burgers geheven OZB van 172 miljoen euro in een merkwaardig daglicht.

Ook in het persbericht dat het gemeentebestuur deed uitgaan over de jaarrekening 2005, presenteerde het gemeentebestuur een overschot van 45 miljoen euro, dat nu dus ook volgens de Rekenkamer Amsterdam in werkelijkheid 208 miljoen euro bedraagt.
In de jaarrekeningen van 1998-2005 presenteerde het gemeentebestuur telkens een klein overschot of tekort. In totaal gaat het over die periode over een overschot van 112 miljoen euro. In werkelijkheid, zo toonde Leo Verhoef aan, was het overschot in die periode 2.592 miljoen euro. Een boekhoudfraude derhalve van circa 2,5 miljard euro. Ter illustratie: in dezelfde periode bedroeg de totale OZB-opbrengst circa 1.130 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig en zou dus volledig aan de Amsterdamse burgers terugbetaald moeten worden.

Heel veel meer over deze boekhoudfraude is te vinden op de website van Leo Verhoef.

Informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055/06-20815670

Print Friendly, PDF & Email
Share