web analytics

Meet ING’s Audit-committee

wellink-bos-ing_200×150.jpgAudit Committee
Het Audit Committee telt tenminste vier leden (Wim Kok (voorzitter), Peter Elverding, Piet Hoogendoorn, Godfried van der Lugt en Jackson Tai) en komt ten minste vier keer per jaar bijeen. Het Audit Committee adviseert de Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat de financiële systemen van ING Groep nauwkeurige en actuele informatie leveren over de financiële positie van het bedrijf en de gepubliceerde financiële overzichten hiervan een eerlijk en getrouw beeld geven. Dit committee adviseert de Raad van Commissarissen ook over de juiste verslaglegging, interne financiële controles en complianceprocedures. De accountants nemen doorgaans deel aan de vergaderingen van het Audit Committee, evenals het hoofd Corporate Control & Finance en de interne accountant.

Print Friendly, PDF & Email
Share