web analytics

Meer aanwijzingen voor samenzwering tegen strafpleiter

WAAROM MOET BRAM KAPOT? WIE ZITTEN HIER ACHTER?

In een titanengevecht om de publieke opinie staan op dit moment advocaat Bram Moszkowicz en zowat het hele Nederlandse establishment in de boksring in een gevecht met als inzet: wie wint de publieke opinie? Moszkowicz’ vriend Leon de Winter scheerf op de website van Elsevier een uitstekend stuk waarin hij alle leugens en halve waarheden die over Moszkowicz in de media worden verspreid nog eens de revue laat passeren. Maar tegen de achtergrond van dit alles dient zich een steeds prangender vraag aan: wie zitten achter de campagne tegen Moszkowicz? Waarom moet hij kapot? Hieronder een overzicht van de belangrijkste spelers in deze strijd die de hele Nederlandse juridische wereld in zijn greep krijgt.

*De Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde onderhoudt een uiterst moeizame relatie met de ‘grote strafpleiters’ van ons land. Opvallend is dat de plaatsvervangend deken van Amsterdam zich recent in duidelijke woorden pro-Moszkowicz uitliet. Maar dat is de plaatsvervangend deken. Op het hoogste nivo trekt de Orde zij aan zij op met het Ministerie van Justitie, de Raad voor de Rechtspraak en het OM.
*Het Openbaar Ministerie. De grootste en natuurlijke vijand van Moszkowicz breidde het strijdperk tussen vervolging en advocatuur uit tot buiten de rechtzaal door de directe aanval te openen op Moszkowicz. Dit deed het door hem min of meer als mede-verdachte te behandelen in hun zaak tegen Willem Holleeder en het betreffende dossier ook om hem op te bouwen. Deze informatie werd vervolgens weer gelekt naar de media. Via het ‘Haagse netwerk’ bewerkt het OM diensten als CID, FIOD en Belastingdienst om gegevens over Moszkowicz en zijn kantoor af te staan en medewerkers van Moszkowicz te stalken en uit te horen. Achtergrond van dit alles is dat het OM de strafzaak tegen Willem Holleeder bewust heeft uitvergroot tot de allesbeslissende casus over de toekomst van de Nederlandse strafrechtspleging die niet mag worden verloren. Om deze zaak te winnen laat het OM dan ook geen middel onbenut en schroomt zelfs niet delicten te plegen. Het is een absurde paradox: om deze strafzaak te kunnen winnen moet het OM zelf een criminele organiatie worden! Hier speelt mee dat de zaak van het OM tegen Holleeder uiterst zwak is. Dat hij desalnietemin is vastgenomen is te verklaren uit de paniek die in 2005 ontstond over de golf aan liquidaties in Amsterdam (het OM ‘moest wat’, dat is ook wel te begrijpen) en de mislukking destijds van de strafzaak tegen de Hells Angels waadoor het OM een nieuwe ‘grote zaak’ nodig had om zijn heil voor de samenleving aan te kunnen tonen.
*De media. De kranten van PCM, vooral NRC Handelsblad, voeren de ‘opdracht’ van Justitie hun slijpsteentjes bij te dragen aan de actie ‘sloop Moszkowicz’ getrouw en zelfs met enthousiame uit. Meer hierover op nrcombudsman. De Telegraaf is de enige krant die het hoofd nog een beetje koel weet te houden. Lees ook de eerder in dit stuk gelinkte column van Leon de Winter op de site van Elsevier. Recent meende zelfs de NVJ de ‘kwaliteitskranten’ in bescherming te moeten nemen tegen beschuldigingen over infame journalistiek inzake Moszkowicz en noemde de advoaat een ‘kat in het nauw’. Over infaam gesproken: eerst breken de media Moszkowicz stelselmatig af, dan komt daar steeds meer kritiek op en dan gaat de NVJ roepen: hij is een ‘kat in het nauw’!
*De politiek. Niet onbelangrijk: een van de weinige onderwerpen waarop politici nog contact kunnen maken met de Nederlander is criminaliteit en veiligheid. Vanuit die constatering zijn advocaten als Moszkowicz de natuurlijkie vijand van de politiek. Van alle politci die de laatste dagen over de zaak aan het woord zijn gekomen is er niemand die Moszkowicz steunt.

Print Friendly, PDF & Email
Share