web analytics

MDI klaagt klokkenluideronline aan

EISSENS: KLOKKENLUIDERONLINE SMADELIJK EN LASTERLIJK

nieuw: Jaap de Wreede reageert op de beschuldigingen van Eissens

Ronald Eissens, directeur van het MDI, het Meldpunt Discriminatie Internet, heeft deze site aangeklaagd bij de Raad voor de Journalistiek inzake een artikel van de hand van Pamela Hemelrijk dat op 29 juni op Klokkenluideronline verscheen onder de kop ‘MDI: linkse extremisten ‘controleren’ internet’. Hij bestrijdt tal van beweringen in het artikel: zo zou hij geen lid zijn van de AFA (Anti Fasistische Aktie) en ook geen ‘ultralinkse activist’ zijn. Hij ontkent tevens ‘regelmatig bij demonstraties aanwezig te zijn’ maar geeft wel weer toe dat hij in 2001 acte de presence gaf op een grote demonstatie in Kerkrade.

Ook geeft hij toe het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (een lobbyclub voor Israel die ook wel bekend staat als het ‘Centrum voor Indoctrinatie en Documentatie Israel’) gewaarschuwd te hebben voor een journalist, alhoewel hij weer nadrukkelijk ontkent dat er sprake zou zijn van ‘zwarte lijsten’ van journalisten die de (extreem) linkse zaak niet goed gezind zijn. De journalist in kwestie is Jaap de Wreede. Eissens: “Inderdaad heb ik overigens het CIDI ooit gewaarschuwd voor de journalist Jaap de Wreede, zijn kruistocht tegen alles wat hij onder de noemer ‘links’ wenst te plaatsen en zijn gewoonte om onjuist of onzorgvuldig te citeren en het niet bijzonder nauw te nemen met de feiten.” Op de passage uit het stuk van Hemelrijk waarin zij schrijft ‘Het MDI blijkt niet tot enig commentaar bereid. Een medewerkster gooit meteen resoluut de hoorn erop: “U weet wie wij zijn en wij weten wie u bent, goedenmiddag’ reageert Eissens aldus: “Wij zijn altijd tot commentaar bereid als wij serieuze vragen voorgelegd krijgen. Echter, vragen van een personen die ons al eerder (??? hiervan is ons in het geval van Hemelrijk niets bekend, red.) smadelijk en lasterlijk hebben bejegend hoeven wij niet te beantwoorden. De medewerkster die mevrouw Hemelrijk aan de lijn kreeg was dan ook goed ingewerkt hierop en heeft inderdaad de bovenstaande regel uitgesproken als reactie op de vraag van Hemelrijk ‘Weet u eigenlijk wel wie ik ben?'”
Eissens eindigt zijn klaagschrift aan de Raad met de woorden: “Het artikel van mevrouw Pamela Hemelrijk is ons inziens smadelijk en beledigend voor het MDI, haar directeur en haar bestuur. Het is niet mis waar wij van worden beschuldigd: deelname aan geweldpleging, terrorisme, het toepassen van censuur en het misbruik van subsidiegelden”. De zaak wordt behandeld ter zitting van 12 augustus a.s.. De klacht van Eissens is inmiddels de derde die de Raad over deze site te behandelen krijgt: eerder werden klachten van A. Gerla en advocaat J. van der Steenhoven gegrond verklaard.

Meer over de banden tussen het MDI en het linkse activistenwereldje op staatsgeheim

REACTIE VAN JOURNALIST JAAP DE WREEDE

Groot was mijn verbazing toen ik op deze website het volgende citaat las van
Ronald Eissens, directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet:
“Inderdaad heb ik overigens het CIDI ooit gewaarschuwd voor de journalist
Jaap de Wreede, zijn kruistocht tegen alles wat hij onder de noemer ‘links’
wenst te plaatsen en zijn gewoonte om onjuist of onzorgvuldig te citeren en
het niet bijzonder nauw te nemen met de feiten.”

Hoe Eissens tot de conclusie komt dat ik een leugenaar ben, is voor mij een
raadsel. Voordat Eissens de aanval op mij en mijn broodwinning opende, heb
ik nooit een woord aan hem vuil gemaakt. Ik heb hem wel enkele malen aan de
telefoon gehad en toen was hij altijd vriendelijk. Kennelijk is Eissens’
oordeel over mij vooral ingegeven door de radicale kringen waarin hij
verkeert, zoals de activisten van het Baskenland Informatie Centrum. Maar
‘van horen zeggen’ mag nooit een reden zijn iemand zwart te maken. Daarom
daag ik Eissens uit met bewijzen te komen voor mijn slechte functioneren als
journalist. Ik heb artikelen geschreven voor onder meer NRC Handelsblad,
Skrien en het Reformatorisch Dagblad. Altijd tot volle tevredenheid.

Vanwege mijn teksten ben ik nooit ofte nimmer voor de rechter geweest.

Waarom de heer Eissens (of zijn vrienden) zich zo druk maken om mijn
persoontje? Dat zullen mijn kritische artikelen over extreem-links activisme
en terrorisme zijn. (Een deel van deze artikelen is na te lezen op deze
website.) Dat Eissens zich door deze artikelen voelt aangesproken, is
veelzeggend.

Tot slot is het interessant dat Eissens voor het eerst openlijk toegeeft dat
hij een journalist op achterbakse wijze heeft belasterd. Eerder ontkende hij
het CIDI te hebben ‘gewaarschuwd’ in een e-mail. Op 24 februari 2004 kreeg
ik van Eissens het volgende antwoord op mijn vraag naar de e-mail:

“Geachte heer de Wreede,
Er is door mij, of door mijn collega’s nooit een e-mail van die strekking
verzonden.”

Binnenkort leest u veel meer over deze gesubsidieerde roddelaar. Op deze
website, en op andere plaatsen…

Jaap de Wreede

Print Friendly, PDF & Email
Share