web analytics

MDI is extreem links bolwerk

MDI: LINKSE EXTREMISTEN ‘CONTROLEREN’ INTERNET

door Pamela Hemelrijk
Ronald Eissens, directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), is actief lid van de AFA (Anti Fascistische Aktie), een landelijk netwerk van krakers en autonomen die met grof geweld van leer trekken tegen alles wat in hun ogen politiek incorrect of fascistisch is. Nochtans krijgt hij van de overheid ruim 100.000 ? subsidie per jaar om met zijn MDI ?Meldpunt Discriminatie Internet? op eigen houtje voor politie-agent te spelen op het Internet. De overheid acht een ultralinkse activist blijkbaar de meest geschikte persoon om te bepalen waar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op internet liggen en zonodig justitie in te schakelen. De AFA, in 1992 opgericht om de verrechtsing van Nederland tegen te gaan, legt zich erop toe bijeenkomsten en demonstraties van politieke tegenstanders te verhinderen. Het beroemdste wapenfeit van deze activisten is de brandstichting in Kedichem in 1986 waarbij de vrouw van Janmaat een been verloor.

Bij de antifascistische ?tegendemonstraties? die meestal ontaarden in een veldslag met de ME is Eissens regelmatig van de partij, zo blijkt uit zijn bijdragen in Alert, het AFA-clubblad. Zo was hij in 2001 onder andere aanwezig in Kerkrade, waar de politie 10 pelotons ME moest inzetten om te voorkomen dat 1000 antifascisten een legale demonstratie van de Nederlandse Volksunie te lijf gingen. Op het Haagse Malieveld, waar 60 NVU-ers toestemming hadden gekregen om tegen de oorlog in Irak te demonstreren, speelde zich begin deze maand iets soortgelijks af: bij een ?bestorming? van de demonstratie werden 350 antifascisten gearresteerd. Twee agenten raakten gewond. Maar ook een Europa-debat in Amsterdam, georganiseerd door VVD- en CDA-jongeren, moest dezer dagen worden afgelast omdat de zaalhouder door de AFA was bedreigd: het zinde de antifascisten niet dat Michiel Smit als gastspreker was uitgenodigd.
De beweging steunt de ETA-terrorist Juanra, die zich geruime tijd heeft schuilgehouden in het kraakbolwerk Vrankrijk, en draagt ook Volkert van der Graaf een warm hart toe, getuige deze oproep van de AFA Rotterdam: ?Op 6 mei wordt de racistische rechtspopulist Fortuyn door rechtse figuren, waaronder veel racisten en fascisten, herdacht. Het is die dag ook 2 jaar geleden dat Volkert van der Graaf zijn vrijheid verloor en een onmenselijke straf van 18 jaar kreeg opgelegd. Daarom een oproep om rechts te laten zien dat het over een sluiten is met hun bewegingsvrijheid. Hopelijk staan er op die dag veel antifascisten langs de route om te tonen dat zij het er niet mee eens zijn dat er ruimte voor rechts geboden wordt.?
Iemand uit dat circuit als Eissens die actief deelneemt aan terreuracties en in het clubblad zelfs de site van Leefbaar Rotterdam betitelt als ?een modderpoeltje dat aanzet tot geweld tegen linksen en multiculti?s? lijkt niet bepaald de aangewezen persoon om namens de overheid voor scheidsrechter te spelen. Toch mogen Ronald Eissens en zijn vriendin Suzette Bronkhorst nu al 8 jaar op eigen houtje het Internet censureren. Zij incasseren daarvoor 106.115,70 ? subsidie van de departementen Justitie en Vreemdelingenzaken/Integratie hetgeen ongeveer neerkomt op een ministerssalaris. Pas dit jaar heeft het MDI voor het eerst, na een kritische column van Karin Spaink, jaarverslagen op zijn website gezet. Maar daarin wordt over de besteding van de gemeenschapsgelden met geen woord gerept.
Het MDI verzendt jaarlijks honderden aanmaningen om vermeend ?strafbare? uitingen van websites te verwijderen. Soms wendt het zich zelfs rechtstreeks tot de provider met het verzoek een ?foute? website in zijn geheel uit de lucht te halen zonder de betrokkenen daarvan in kennis te stellen. Welke criteria het MDI hanteert is niet duidelijk, maar Eissens? clubblad Alert gaat er heel ver in: daar wordt de zin ?Als er ergens een kunstmatige staat is, is het Israel wel? als een uiting van strafbaar antisemitisme beschouwd.
De activiteiten van het MDI hebben in acht jaar tijd zegge en schrijve 3 veroordelingen opgeleverd: dat is (8×100.000 : 3) meer dan 260.000 ? gemeenschapsgeld per veroordeling! De strafbaarheid van de overige duizenden uitingen is nooit door de rechter getoetst.
Berichten als zou het MDI zwarte lijsten hanteren van ?foute? journalisten die kritische artikelen schrijven over extreem links worden door Eissens ontkend. Volgens de onderzoeksjournalist Peter Siebelt circuleren die lijsten echter wel degelijk binnen het internationale netwerk van discriminatiebestrijders. Zo zou het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel, van Eissens een email hebben ontvangen met de tekst: ?This guy is blacklisted. Hij voert een kruistocht tegen links?.
Het MDI zelf blijkt niet tot enig commentaar bereid Een medewerkster gooit meteen resoluut de hoorn erop: ?U weet wie wij zijn, en wij weten wie u bent. Goedenmiddag?. Zou die zwarte lijst dan toch bestaan?

Voor een van de ‘antifascistische pennevruchten’ van Eissens zie antifa

Print Friendly, PDF & Email
Share