web analytics

MDI in de praktijk, deel 1

HOE HET MDI DE SITE GEENSTIJL ATTAQUEERT

De populaire en kwalitatief hoogstaande site GeenStijl is terug in de lucht! Een van de drijvende krachten, de absoluut stijlloze prof. Hoxha, brengt klokkenluideronline op de hoogte van zijn eraringen met het MDI van Ronald Eissens en Suzette Bronkhorst. Hieronder een recent schrijven van zijn hand aan Eissens die nog niet op de brief heeft geantwoord:

Beste Ronald Eissens,

Op bladzijde 11 van het jaarverslag over 2003 staat het volgende: “Over nieuwkomer geenstijl.nl, een interactief weblog dat zich voornamelijk kenmerkt door een hoog gehalte aan onder andere schelden en provoceren, werden 17 uitingen gemeld, voornamelijk anti-Marokkaans en anti-Moslim.”

VERZOEK 1: Wij willen graag opheldering over dit aantal meldingen. Waar kunnen we die meldingen vinden? Ik zie graag de gewraakte passages tegemoet met uw kwalificatie erbij. Het is nimmer ons beleid geweest om dit soort taalgebruik te laten staan, zo kunnen we nagaan wat er nog weggehaald moet worden. Daarnaast willen we graag enige duidelijkheid over welke maatstaven het Meldpunt hanteert.

UITLEG: Feit is dat wij in 1 ‘posting’ van mening zijn dat dit zeker niet discriminerend is. Het stuk (zoals dat in uw jaarverslag staat) werd geschreven na uitlatingen van gezagsdragers zoals Oudkerk en is overduidelijk een cynisch bedoelde visie op onze samenleving. Dit stuk halen we niet weg, mede omdat we schrijven over ‘kutmarokkaantjes’ en het overduidelijk is dat we hier niet de gehele Marokkaanse gemeenschap mee aanduiden. Daarnaast, kutmarokkaantjes is een smakeloze aanduiding voor criminele Nederlandse hangjongeren met Marokkaanse ouders, criminelen stigmatiseren is niet strafbaar.

Voor zover ik heb kunnen nagaan hebben wij slechts 2 mails en dus 2 meldingen van Meldpunt ontvangen. (maar misschien dat ik 1 niet zelf behandeld heb). Ik vraag me af waar die andere 15 meldingen gebleven zijn. Ik vermoed dat wij die zinnen zelf weg hebben gehaald eer u hier melding van kon doen. De vraag is dan waarom u dit opgenomen hebt in uw jaarverslag. Of is er willekeur wat betreft het aangeven van onwelgevallig taalgebruik aan GeenStijl? Dus hierover gaarne duidelijkheid en een uitleg van de procedure.

OPMERKING OVER 1 VERWIJDERING: De teller staat nu op 150.000 commentaren, dus die ene aanwijzing was zeker nuttig om stompzinnig racistisch geblaat weg te halen. We hadden het simpelweg niet gezien. Zoals u dan ook zult weten hebben we toen direct maatregelen getroffen en -naar ik meen- binnen 24 uur een technische beveiliging gebouwd zodat het niet langer mogelijk was om op oude, van de voorpagina verdwenen postings te reageren. Helaas mis ik deze opmerking in uw rapport waardoor het rapport wel erg zwartmakerig en eenzijdig overkomt.

VERZOEK 2: Ik zou graag een financieel jaarverslag over 2003 ontvangen van het Meldpunt cq. Margenta.

VERZOEK 3: Op bladzijde 10 van jullie jaarverslag over 2003 is een screenshot met leestbare tekst van GeenStijl afgedrukt. Hiervoor is geen toestemming gevraagd en dit is in strijd met de auteursrechtenwetgeving. Aangezien Meldpunt niet boven de wet staat, had hiervoor toestemming gevraagd moeten worden. We zien graag binnen een week een schikkingsvoorstel. Wij denken zelf aan een redelijk bedrag van 300 euro, over te maken aan Stichting www.mishandeling.nl, een belangrijke digitale en anonieme uitlaatklep voor -veelal- mishandelde vrouwen die het zonder subsidie stelt.

Mocht u geen schikking willen treffen, dan verzoeken we u vriendelijk de tekst uit het rapport te halen en een door een notaris ondertekende opgave te sturen van het aantal inmiddels gedrukte exemplaren. Zodat de nog in uw bezit zijnde exemplaren teruggenomen en vernietigd kunnen worden.

VERZOEK 4: graag een afschrift van ALLE mogelijke manieren waarop GeenStijl.nl en eventueel de makers in uw administratie, dossiers, in uw elektronische kennisbanken voorkomen. Onder dossiervorming valt ook de correspondentie die de stichting over GeenStijl heeft gevoerd met derden. Hieronder vallen dus ook door u of namens MDI opgestelde aangiften (waarover we sowieso graag uitleg krijgen, in plaats dit via de media te vernemen). Dit omdat we het recht hebben om door u opgeslagen informatie op juistheid te controleren.

VERZOEK 5: In uw jaarverslag geeft u aan dat MDI doet aan systematische dossiervorming. U verzamelt informatie over individuen en organisaties. Meldpunt slaat ip-nummers en nicknames en eigennamen op om eventuele identificatie en vervolging voor justitie te vergemakkelijken. Mijn vraag is onder welke naam of welk meldingsnummer u uw dossiervorming bij het wettelijk verplichte meldingenregister heeft aangegeven bij het CBP: http://www.cbpweb.nl/structuur/pag_reg.htm

Groeten,
Namens GeenStijl
Hoxha

Print Friendly, PDF & Email
Share