web analytics

“Maurice? Met Suleiman! Ik wil effe afrekenen!”

kerimov.jpgToen eind juni in het nieuws kwam dat de Russische tycoon ‘met onbevlekte reputatie’ Suleiman Kerimov nog eens 400 mio Euro extra in Fortis zou stoppen (deze investering kwam bovenop de 2% die hij reeds had; naar schatting heeft de zakenman 0,6-0,8 mrd in Fortis geinvesteerd) luidde niemand de noodklokken. Noud Wellink en zijn kornuiten van DNB dutten rustig verder in afwachting van het crashen van de ‘bankverzekeraar’. En dat terwijl enige dagen daarvoor reeds bekend was geworden dat Moammar Khadaffi via zijn LIA-investeringsfonds ook een belang had genomen en reeds eerder uitverkoop was gehouden richting China. Moet allemaal kunnen, zal Wellink gedacht hebben. It’s a global economy, ain’t it? Maar nu de ‘bankverzekeraar’ is gecrashed en de aandelen vrijwel waardeloos zijn geworden, zullen de dappere investeerders in China, Libie en vooral in Rusland er -laten we het leuk houden- behoorlijk de smoor in hebben, temeer daar hun investering waardeloos is geworden door crimineel wanbeleid onder verantwoordelijkheid van een van pedofiel kindermisbruik beschuldigde nep-graaf. We denken dan ook dat vriend Suleiman die bekend is om zijn vlekkeloze reputatie en onberispelijke manier van zakendoen waarbij wederzijds respect altijd voorop staat en begrip voor de zorgen en de moeilijkheden van de wederpartij steeds het leidend beginsel is, binnenkort wel even een pintje gaat pakken met de nep-graaf.

erkel.jpgGewoon, om over een aantal zaken wat meer duidelijkheid te krijgen. Russen, en zeker die uit de Islamitische republieken van de voormalige USSR, staan er nu eenmaal om bekend dat ze zaken graag ‘netjes’ afhandelen. En van al deze Islamitisch-Russische tycoons is Suleiman Kerimov dan weer de aller netste en meest respectvolle. Hij komt immers uit Dagestan, een autonome republiek in de Kaukasus die wereldwijd bekend staat om zijn gastvrijheid, vredelievendheid, medemenselijkheid en met name ook -heel grappig- om een grenzeloze tolerantie voor en acceptatie van kindermisbruik. Dus…. Maak je borst naar nat, Maurice!

Print Friendly, PDF & Email
Share