web analytics

MASSA-WALGING VOOR BILDERBERG-BEA

beageennieuwsWAAR BLIJFT EDWIN? HEBBEN ZE IETS DOOR ZIJN ETEN GEDAAN? * VOLGENDE UITZENDING KLOA OVER DE NADERENDE VAL VAN ORANJE * EINDELIJK VERLOST VAN MEDIA-CODES, BILDERBERG-TIRANNIE EN KOEKHAPPEN * MSM KUNNEN DE DIJKDOORBRAAK NIET MEER STOPPEN

Overal op het door Bilderberg-Bea zo vermaledijde internet loopt het volk massaal te hoop tegen de plunderende en arrogante Oranje-mafia die ons land onder de tirannie van Beatrix nu reeds meer dan tien jaar in een wurgende greep houdt. Op de sites van Elsevier, ProRepublica, GeenNieuws, NuJij.nl en sinds kort ook die van Trouw tonen honderden ontketende Nederlanders zonder restrictie hun walging voor Beatrix en haar fascistische, samenzwerende,  plunderende en kinderverkrachtende vrienden en familieleden. Alsof een vulkaan tot uitbarsting komt waarin de lava zich jaar in jaar uit heeft opgehoopt tot een woeste, kolkende massa die thans torenhoog de hemel in spuit. Nu blijkt ook dat de zogenaamde ‘Oranje-gezindheid’ onder Beatrix nooit spontaan is geweest zoals die onder haar moeder, maar is afgedwongen via terreur, represailles en een Gestapo-achtige werkwijze waarover Edwin de Roy van Zuydewijn boeken zou kunnen volschrijven. Waar blijft Edwin trouwens in deze dagen van triomf? Reeds begin oktober riep deze site Edwin op het volk voor te gaan in  het afschudden van de Oranje-tirannie maar hij lijkt nog immer van de aardbodem verdwenen. Is hij zo gebroken dat hij niet meer in staat is tot verdere heldendaden? Hebben ze iets door zijn eten gedaan? In april van dit jaar zagen we Edwin op Het Gesprek en toen maakte hij nog een strijdbare indruk.  Uit wat hij toen vertelde bleek dat ook Joris Demmink zich intensief namens Beatrix met zijn zaak heeft bemoeid. Nu weten we uit talrijke bronnen dat de kinderverkrachter Demmink

hpdetijdedwin.jpgdoor Beatrix persoonlijk in bescherming wordt genomen. Dat betekent dus dat Oranje medeplichtig is aan het misbruiken van minderjarigen. Eerder constateerden we dat Maxima te gast was bij de pedofiel Frank van Dalen waarmee de pedo-banden van Oranje (zie ook de affaire-Marie Claire Rovers) eens te meer worden onderstreept.  Voor Edwin begint zich intussen de zoetste wraak en de meest volledige overwinning denkbaar af te tekenen: de val van Oranje! Deze constatering is des te belangwekkender omdat de downhill run van Oranje onder Beatrix zo’n beetje begonnen is met ‘zijn’ affaire begin 2003 waarin de Gestapo-methodes van Beatrix voor het eerst aan het licht kwamen. De affaire-Mabel enige maanden daarna vormde de tweede mokerslag op het imago van Oranje. Wellicht had Bilderberg-Beatrix de dynastie toen nog kunnen redden als ze de juiste adviseurs had gehad en de juiste stappen zou hebben gezet. Maar nee: Beatrix ging des te harder te keer, begon des te wilder om zich heen te trappen en ging zelfs het pad op van crimineel handelen door haar werkadres ter beschikking te stellen van familieleden die de belasting wilde ontwijken. Met de potsierlijke rechtszaak van het ‘kroonprinselijk echtpaar’ tegen persbureau AP waarmee de fundamenteel anti-democratische en tirannieke gesteldheid van Oranje opnieuw in volle glorie aan het licht kwam was de koek op. De Mozambique-affaire was niet eens meer nodig om het volk Oranje in massale walging de rug te laten toekeren. Wellicht dat historici later nog wat verfijningen kunnen aanbrengen in deze downhill run van Oranje onder Beatrix.

bohlerEen tweede reden voor het zwijgen van Edwin zou de rol van zijn advocaat kunnen zijn. Alle advocaten staan via de Orde van Advocaten en het Ministerie van Justitie / Joris Demmink indirect onder het gezag van Beatrix en zoals in de ‘juridische geschiedenis’ van Edwin ook is gebleken hebben al zijn advocaten hem verraden door heimelijk samen te spannen met Huis ten Bosch. Het zou kunnen dat zijn huidige advocaat hem weet te weerhouden Oranje de genadeklap toe te dienen. Maar dan zeggen wij: Edwin, kijk naar de geschiedenis! Hoeveel voorbeelden zijn er niet van kloeke burgers die het volk hebben verlost van de tirannie?

Intussen moet de paniek en de wanhoop bij de MSM niet meer te beschrijven zijn. Corrupte media als C&A Handelsblad, NOS, Telegraaf en Volkskrant kruipen als bange wezels in hun holen in de ijdele hoop dat deze ‘storm’ wel weer over zal drijven waarna ze gewoon weer kunnen doorgaan met hun Pravda- en Der Sturmer-achtige propaganda-praktijken. Quod non. De walging voor Beatrix en alles waar ze voor staat is te groot geworden.  Hieronder een (niet volledige) index van schandalige feiten waaraan Oranje zich onder Beatrix schuldig heeft gemaakt:

* Plunderen van gemeenschapsgeld en bestelen van het volk, des te voortvarender in tijden van crisis als het volk de buikriem moet aanhalen

* Medeplichtigheid aan belastingontwijking van familieleden waardoor het volk eens te meer wordt bestolen

* Misbruik van macht en bevoegdheden door -met belastinggeld gefinancierde- diensten in te zetten tegen (een of meerdere) burger(s), in elk geval tegen Edwin de Roy van Zuydewijn

* Frustreren en zelfs saboteren van onze democratische staatsvorm door op talrijke punten -zoals benoemingen- directe invloed uit te oefenen waar dat niet is toegestaan

* Buiten elke democratische controle om samenzweren met gelijkgestemden en hooggeplaatsten bij ‘Bilderberg-conferenties’ waarop zeer ingrijpende beslissingen worden voorbereid over oorlog en vrede en zaken als massa-vaccinatie. Zelfs is zij daar op de hoogte gebracht van de naderende genocide in Srebrenica.

* Blokkeren van waarheidsvinding inzake het nazi-verleden van haar vader

* Het geven van morele goedkeuring aan het criminele Videla-regime in Argentinie en de mafia-praktijken van Klaas Bruinsma door direct betrokkenen in haar familiekring op te nemen zonder expliciet afstand te nemen van genoemde criminelen en hun daden

* Handel in aandelen met voorkennis. Dit kwam aan het licht in de Margarita-rechtsgang tegen de bank Mees Pierson. Beatrix werd getipt over Shell.

Print Friendly, PDF & Email
Share