web analytics

Marc Janssen vervalste brief dochter

kinderbeschermingPedo-advocaat Marc Janssen van Banning Advocaten in Den Bosch heeft een brief van zijn oudste dochter vervalst [lees hier deze brief] om deze te kunnen inzetten in de strijd om zijn dochters tegen zijn ex-vrouw Karin Prent. De brief begint met de woorden Lieve papa bedankt voor alles wat jij hebt gedaan voor mij en bevat tevens de woorden ik kan bijna niet wachten bij jou te logeren en ik heb nog nooit zo’n lieve papa gehad ik vind je de liefste papa van de wereld. Ook uit de dochter de wens samen televisie te kijken, te spelen en naar een pretpark te gaan. Uit de brieven van haar dochter waarover Prent beschikt blijkt ondermeer dat Marc Janssen zijn beide dochters seksueel misbruikt en dwingt naar porno-films te kijken. De authentieke brieven zijn hier na te lezen. Prent heeft op 18 december 2007 aangifte tegen Janssen gedaan wegens valsheid in geschrifte maar deze aangifte werd door het OM niet in behandeling genomen waartegen Prent in beroep ging via een artikel-12 procedure. Deze wordt op 1 december behandeld op het Gerechtshof te Arnhem. Marc Janssen is raadsheer-plaatsvervanger bij twee gerechtshoven: Den Bosch en Amsterdam. De aangifte van Prent is hieronder te lezen. Vergelijk met name de handschriften op de authentieke brieven en op de vervalste brief van Janssen, nog los van de pathetische teksten van de vervalste brief die nooit afkomstig kunnen zijn van een kind van acht. Prent meent op basis van handschriftvergelijking te kunnen aantonen dat de brief is geschreven door de zus van Marc Janssen. [pvkarinedit].

Print Friendly, PDF & Email
Share