web analytics

MARC JANSSEN STAL INFO AKD

marcjanssenBANNING ADVOCATEN IN DEN BOSCH IS ONGEKENDE BEERPUT VAN DELICTEN * ORDE VAN ADVOCATEN STAAT OPNIEUW LACHEND AAN DE ZIJLIJN BIJ ADVOCATEN-SOAP * 1 DECEMBER TE ARNHEM: LAATSTE KANS OP VERVOLGING PEDO-ADVOCAAT MARC JANSSEN

Marc Janssen, de partner van Banning Advocaten die recent werd exposed als misbruiker van zijn eigen dochters, geweldpleger en pleger van valsheid in geschrifte blijkt zich eveneens te hebben bezondigd aan bedrijfsspionage. Rond zijn overstap medio 2005 van advocatenkantoor AKD Prinsen van Wijmen te Eindhoven naar Banning ontstond een enorme rel over diefstal van informatie en documenten over clienten. Hierover is gecorrespondeerd tussen Bert Heikens, toenmalig voorzitter van AKD, en Marc Bannenberg van Banning. Dinsdag 1 december wordt op het Hof te Arnhem een reeks art-13 procedures behandeld waarmee Janssen’s ex-vrouw Karin Prent vervolging van Janssen probeert af te dwingen door het OM dat tot nu toe alle aangiftes tegen de topadvocaat en tweevoudig-rechter plaatsvervanger van tafel heeft geveegd. Hier en Hier spionage.1de bewijzen voor de informatie-diefstalspionage.2 door Marc Janssen, een man zonder enige scrupules die over lijken gaat, de lijken zelfs van zijn eigen dochters. Hieronder volgt een stuk over deze zaak geschreven door Karin Prent zelf. Tot slot melden we nog dat de Orde van Advocaten een uiterst kwalijke rol in deze zaak heeft gespeeld waarover later wellicht meer.

MARC JANSSEN STEELT DOSSIERS EN KNOW-HOW VAN VOORMALIG WERKGEVER

ADVOCATENKANTOOR AKD PRINSEN VAN WIJMEN

door Karin Prent

Voordat Marc Janssen bij Banning Advocaten ging werken werkte hij als directeur van het wetenschappelijk bureau bij AKD Prinsen van Wijmen te Eindhoven. In 2005 stapten er een aantal partners over naar Banning Advocaten te Den Bosch. Ook Marc Janssen ging naar Banning Advocaten. Maar voordat hij wegging bij AKD Prinsen van Wijmen heeft hij documenten gestolen van AKD Prinsen van Wijmen. Na 2 dagen kwam de voorzitter Bert Heikens bij Marc Janssen langs en gaf aan dat het  IT ( computerbeheer ) was opgevallen dat hij op een zondag wel erg veel bestanden gekopieerd had. Marc Janssen vond dat hij het recht had om deze documenten mee te nemen. AKD dacht daar heel anders over want de documenten waren eigendom van AKD Prinsen van Wijmen en niet van Marc Janssen.

Marc Janssen heeft schriftelijk verklaard dat hij al de in zijn bezit zijnde documenten heeft ingeleverd maar niets is minder waar.

Voor bewijzen omtrent de diefstal van de de documenten zie de bijlage.

Marc Janssen was hierin niet alleen : Jan Stadig die nu ook werkt bij Banning ging hem voor.

Dat blijkt duidelijk uit de brief van Bert Heikens voorzitter AKD Prinsen van Wijmen van 8 juli 2005 aan Marc Janssen waarin  onder andere staat:

6. De controle bij de database heeft tot verdere controle geleid en vastgesteld is dat jij Jan Stadig bij voortduring vertrouwelijke aan het kantoor in eigendom behorende informatie ter kennis hebt gebracht. Dat dit ontoelaatbaar is was je duidelijk. Dat dit temeer klemt is omdat Jan Stadig zich bij zijn vertrek niet heeft ontzien een aantal computers mee te nemen met daarop vele aan kantoor behorende bestanden en ze eerst na deze computers leeggemaakt te hebben geretourneerd heeft aan kantoor.

De grote Mark Bannenberg van het kantoor Banning heeft zich persoonlijk met deze stinkende affaire bemoeid. Mark Bannenberg weet dus dat tenminste twee van zijn partners niet terugschrikken voor het plegen van het plegen van ordinaire informatie – diefstal.

Je zal maar cliënt bij Banning Advocaten zijn zoals bijvoorbeeld De Brabanthallen.

En heeft AKD Prinsen van Wijmen hun cliënten, zoals bierbrouwerij Bavaria geïnformeerd dat mogelijk ook hun betreffende vertrouwelijke informatie buiten het kantoor terecht i gekomen? Of zouden zij dat bewust verzwegen hebben? Je zult maar cliënt zijn bij het (bijna?)net zo grote kantoor AKD Prinsen van Wijmen.

De beerput is open, de stank is ondraaglijk. Tijd voor de grote schoonmaak en desinfectie.

Dat is een mooie taak voor de Deken of misschien nog wel beter voor de Landelijk Deken. Of gaan wij nu met 10.000 toga’s en even zoveel witte beffen proberen deze stinkende beerput aan het zicht te ontrekken.

Maar wat kan het ook eigenlijk deren, de Edelachtbare (?) Plaatsvervangend Rechters en Raadsheren werkzaam bij Banning zoals  Louis Zonnenberg ( Hof Den Haag en Amsterdam )  en een van de hoofdrolspeler zelf Marc Janssen ( hof Den Bosch en Amsterdam ) zullen vast wel  proberen ervoor te zorgen dat in deze stinkende affaire nooit echt recht gedaan zal worden.

Print Friendly, PDF & Email
Share