web analytics

Louwes, Joran en de leugens van Bas Haan

louwes.jpgEen vergelijking van de Deventer Moordzaak met de zaak-Holloway joran.jpgmaakt perfect duidelijk waarom beide zaken compleet zijn gefuckt door het OM. Tevens toont deze vergelijking aan dat Bas Haan (gisteren in De Leugen Regeert) geen onafhankelijke journalist is, maar een PR-functionaris van het OM en de Staat. Gelukkig worden zijn leugens op de site van Maurice de Hond een voor een doorgeprikt. Het is allemaal zo eenvoudig! Als deze zaken op een gewone manier hadden kunnen worden onderzocht, was men begonnen met het opbouwen van een dossier tegen Michael de Jong en tegen Joran van der Sloot die beiden direct in beeld kwamen als prime suspects. Haan schrijft het zelfs letterlijk in zijn boek: De Jong kwam als eerste in beeld. Beide heren waren dan ‘gewoon’ voor de rechter gebracht waarbij hun respectievelijke advocaten hadden kunnen proberen gaten te schieten in de requisitoiren van het OM. Maar van ‘hogerhand’ is besloten dat het zo niet mocht gaan! De enige verklaring hiervoor is: andere, grotere belangen hielden een normale rechtsgang tegen. In het geval van ‘Deventer’ was dat, dat met Michael de Jong als verdachte het justitiele pedofielen-netwerk bloot zou komen te liggen en dat wilde het OM coute que coute voorkomen. In de zaak-Holloway was het de leverage van pa Paulus -zijn gedetailleerde kennis van seksuele perversiteiten en corruptie van ambtenaren op de eilanden- die zijn zoon uit de klauwen van Justitie wist te houden. Zo is het. Dat is de waarheid. En niet anders. Hieronder worden beide zaken tegen elkaar afgezet om de complete waanzin waarin Justitie terecht is gekomen nog een extra duidelijk te illustreren:

Louwes: vervolgd en ‘schuldig’               Joran: niet vervolgd en ‘onschuldig’

niet aanwezig op plaats delict                          aanwezig op plaats delict

geen motief                                                        duidelijk motief

geen technisch bewijs (DNA = fake)               technisch bewijs nooit echt gezocht

was niet de prime suspect                               was de prime (& only) suspect

geen daderkennis                                                bulkt van de daderkennis

OM liegt en bedriegt bij onderzoek                 OM ‘verpest’ het onderzoek expres

Moet steeds voor de rechter komen                Mag niet voor de rechter komen

Het is werkelijk weerzinwekkend dat Bas Haan wordt ‘ingehuurd’ met als opdracht deze waanzin door de strotten van het volk te duwen en dat hij daarbij nog een podium krijgt ook van de publieke omroep. Voor wie na al dit onomstotelijke bewijs nog een greintje twijfel heeft: ik heb nog drie troefkaarten in handen die ook die laatste mensen over de streep zullen trekken en zullen overtuigen van mijn ‘juridische complottheorie’:

marice.jpg-De extreme veroordeling van Maurice de Hond is alleen te verklaren vanuit een doelbewuste poging van Justitie hem het zwijgen op te leggen omdat zijn aanhoudende beschuldigingen van Michael de Jong een te grote bedreiging gingen vormen voor het pedofielen-netwerk

-De strapatsen rond het spreekverbod voor Louwes (nog nooit vertoond!) zijn alleen te verklaren vanuit een extra stukje ‘zekerheid’ dat Justitie wilde hebben dat Louwes de leugens van Haan niet direct onderuit kan halen. Met dit spreekverbod dat volgens alle regels van het juridische spel volstrekt onrechtmatig en zelfs ongrondwettig is maar toch door de rechter is opgelegd is een nog nooit eerder vertoonde graad van waanzin in het Nederlandse recht bereikt.

-Om Michael de Jong definitief te ontlasten moest Justitie toevlucht nemen tot het ultimum remedium: het vervalsen van processen-verbaal inzake de schrijfproeven van Meike, de vriendin van De Jong. De rechercheurs die valselijk zijn opgevoerd als afnemers van de schrijfproeven hebben een compleet spreek- en mediaverbod opgelegd gekregen. Dit aspect van de zaak is dermate outrageous, dat zelfs Peter R. de Vries -een gekend anti-Louwes man- aan het twijfelen is gebracht.  Lees meer over deze cruciale schrijfproeven op de site van Wim Dankbaar cs.

Dat Peter R. de Vries alles wat in dit stuk wordt beschreven niet al lang zelf heeft kunnen bedenken en uitzenden, voedt de hypothese die in steeds bredere kring te horen is dat De Vries -net als Bas Haan- is ‘overgelopen’ naar de kant van justitie en het OM.

Print Friendly, PDF & Email
Share