web analytics

Linkse kerk blijft buiten schot

FRAUDESCHANDAAL AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD

Door Pamela Hemelrijk
In de Amsterdamse raad rolt de ene kop na de andere sinds de verschijning van een gemeentelijk accountantsrapport. Niet alleen de fracties Leefbaar Amsterdam en Mokum Mobiel hebben onrechtmatig hun eigen zakken zitten spekken, maar ook de VVD en het CDA; het heeft in alle kranten gestaan. Frits Huffnagels (VVD) en Lucy Spee (CDA) verdwenen met pek en veren, en vandaag werd zelfs bekend dat de hele CDA-fractie waarschijnlijk het veld moet ruimen.
Blijven over: PvdA, SP, Groen Links, D66 en Amsterdam Anders/De Groenen. Die zijn blijkbaar zo integer als de pest, want zij zijn geheel buiten schot gebleven.

Wat stond er eigenlijk precies in dat beruchte ACAM-rapport?

Nou, voornamelijk vage algemeenheden. De kool en de geit worden angstvallig gespaard, zoals te doen gebruikelijk bij vertrouwelijke ambtelijke rapporten. Cijfers of namen worden niet genoemd, en de rapportages over de verschillende fracties lijken als twee druppels water op elkaar. Het enige wat je uit de tekst kunt opmaken is dat van veel uitgaven niet kan worden vastgesteld of ze toelaatbaar zijn, omdat de regels op dit punt geen duidelijkheid verschaffen. Alleen voor Leefbaar Amsterdam is een uitzondering gemaakt: daaraan heeft de ACAM een tweede rapport gewijd, waarin w?l man en paard worden genoemd.
Ik wil maar zeggen: wie uit het ACAM-rapport kan afleiden dat VVD, CDA, Leefbaar Amsterdam en Mokum Mobiel w?l, en PvdA, SP, Groen Links, D66 en Amsterdam Anders n?et hebben gefraudeerd, die is een hele knappe jongen. Oordeel zelf: http://www.amsterdam.nl/nieuws/berichten/mei_2005/rapportages_acam
Navraag leert dat de sordid details over de belastingontduiking van wethouder Huffnagels, en de vaste onkostenvergoeding van Lucy Spee aan het licht zijn gekomen doordat de VVD en het CDA zelf op onderzoek uit zijn gegaan, en orde op zaken hebben gesteld. Hoe weten de media zo zeker dat de progressieve partijen niks laakbaars hebben gedaan? De regels zijn immers te schimmig – de ACAM zegt het zelf – om ?berhaupt te kunnen vaststellen wat laakbaar is en wat niet?
?Euh.. nou?, zegt een woordvoerster van de VVD-fractie sportief, ?bij de overige partijen is van onregelmatigheden niets gebleken. Dat klopt.?
– Hoe weet u dat zo zeker?
?Dat is gezegd; tijdens het raadsdebat.?
– Door wie?
?Dat weet ik niet. Ik werk hier nog niet zo lang.?

De SP meldde op 8 mei jl. op haar website, onder het kopje ?Vertrek Huffnagel verstandig?, dat de VVD wethouder er goed aan had gedaan de eer aan zichzelf te houden: ?De kwestie begon met het uitlekken van een vertrouwelijk accountantsrapport, waaruit bleek dat er was gesjoemeld met vergoedingen aan politieke partijen. Doordat een aantal partijen, waaronder de SP, direct openheid van zaken gaven, bleven er nog maar een paar partijen over waar het mis was?, aldus de SP.

Ik probeer nu al drie dagen de fractiekamer van de SP te bellen om te vragen HOE de SP verantwoording heeft afgelegd, en aan wie. Maar er neemt niemand op; een bekend euvel in de ambtenarij. Wij blijven het proberen, en houden u op de hoogte.

Print Friendly, PDF & Email
Share