web analytics

Links kan niet haatzaaien, alleen rechts!

marcelvandam.jpgHet gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat de beslissing van het OM om een aantal politici en journalisten niet te vervolgen voor aanzetten tot haat jegens Pim Fortuyn, terecht is geweest. De advocaten Gerard Spong en Oscar Hammerstein hadden, namens wijlen Pim Fortuyn en de LPF, een klacht ingediend over het niet vervolgen. Volgens hen hadden de journalisten en politici zich schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat jegens de persoon Pim Fortuyn en zijn politieke geestverwanten. Het hof oordeelt dat de klagers niet-ontvankelijk zijn, omdat zij geen “rechtstreeks belanghebbenden” zijn. Door zijn overlijden is het procesbelang van Pim Fortuyn komen te vervallen, aldus het hof. Tegen de beschikking van het hof kan niet in hoger beroep of cassatie worden gegaan.
Het advocatenduo Spong en Hammerstein deed een week na de moord op Fortuyn, 6 mei vorig jaar, aangifte tegen Thom De Graaf (oud-fractievoorzitter D66, die onder meer Anne Frank erbij haalde), Bas Eenhoorn (VVD-partijvoorzitter die een link legde tussen de campagnes van Fortuyn en Mussolini) en PvdA’er Rob Oudkerk (hij zou Fortuyn hebben vergeleken met Mussert). Verder werden de columnist en tv-maker Marcel van Dam (Vara en de Volkskrant), journalist Matty Verkamman (Trouw, hij omschreef Fortuyn als een man met de intelligentie van Hitler en de charme van Heinrich Himmler), journalist Peter Storm (De Socialist, hij noemde Fortuyn een fascistisch kopstuk), de hele redactie van NRC Handelsblad (stelde in een hoofdredactioneel commentaar dat Fortuyn als minister-president de dodenherdenking op 4 mei nooit kon bijwonen) en een aantal personen dat verantwoordelijk is voor websites aangeklaagd. Spong overweegt nog om naar het Europese Hof te stappen zo zei hij op Radio 3FM.

Over de eerdere beslissing van het OM om deze ‘linkse’ haatzaaiers niet te vervologen in 2002:

Het OM gaat geen van de politici en journalisten vervolgen die het advocatenduo Spong en Hammerstein had aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat tegen Pim Fortuyn. Volgens het OM waren de gewraakte uitspraken van de aangeklaagde politici en journalisten steeds gericht tegen het ‘politieke gedachtengoed’ van Fortuyn. Het ingeroepen wetsartikel (137d WvSr) moet evenwel groepen van personen beschermen tegen haat op grond van ras, geloof of levensovertuiging. Spong en Hammerstein willen nog deze week een artikel 12-procedure beginnen. Ze zullen het gerechtshof vragen het OM te gelasten alsnog strafvervolging in te stellen.

Print Friendly, PDF & Email
Share