web analytics

Liet Super-PG moordenaar vertrekken?

brouwer.jpgDeel 8 van de VAATSTRA-FILES: de spotlights op de mogelijke rol van Harm Brouwer * Werd Brouwer door Demmink beloond met juridische topfuncties (‘Zembla-promoties’) voor het wegtoveren van de moordenaars van Marianne Vaatstra?

BREAKING: SUPER-PG VLUCHTTE UIT LEEUWARDEN WEG TWEE WEKEN NA DE MOORD OP MARIANNE

Harm Brouwer, de hoogste man van het OM, zat naar alle waarschijnlijkheid zelf aan de knoppen op het moment dat de beide prime suspects in de moordzaak-Vaatstra, de AMOG-asziekzoekers Ail Hassan en Feik (Fayek) Mustafa, door de Nederlandse staat het land werden uitgesmokkeld. Ali dook na enige dagen op in Noorwegen, Feik is nog altijd spoorloos. Dit blijkt uit een interview dat onderzoeker Wim Dankbaar had met Louis Uijl, de plaatsvervangend directeur van het AZC Kollum ten tijde van de moord op Vaatstra. Later komt het hele interview luisterklaar beschikbaar. Uijl verklaart tegenover Dankbaar -hij meent te spreken met iemand van de recherche- dat ‘op 1 mei 1999 de driehoek heeft besloten Feik weg te voeren uit Nederland’. De ‘driehoek’ is de burgemeester van Leeuwarden, de korpschef en de hoofdofficier van het parket. Die laatste heette toen Harm Brouwer, althans: nog op 24 april 1999 staat vast dat Brouwer deze functie bekleedde.  Delicaat is dat Joris Demmink op dat moment directeur-generaal Intenationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken was waarmee hij de facto de hoogste autoriteit was inzake azielzoekers en AZC’s. Het kan bijna niet anders of de opmerkelijke en unieke operatie ‘wegsmokkelen Ali en Feik’ werd door Demmink in gang gezet en door de driehoek (Harm Brouwer) opgedragen!

Zoals naar voren kwam in deel 6 van de VAATSTRA-FILES werd het AZC te Kollum gebruikt voor seksuele orgieen en pedofiele wreedheden door groepen hooggeplaatste functionarissen. Met name de caravan van Wolfgang Hebben zou hebben gediend als locatie voor deze ‘festiviteiten’ en voor het opnemen van zogeheten snuff movies.  Het ligt dan voor de hand te stellen dat Demmink zelf ook gebruik maakte van de ‘faciliteiten’ van ‘zijn’ AZC en vervolgens elk spoor dat Marianne Vaatstra zou kunnen linken aan het AZC en de caravan van Hebben wiste: beide prime suspects werden het land uitgesmokkeld en de caravan ging op in rook. Daar komt dan nog bij dat Demmink al vele malen eerder in verband is gebracht met sadistisch kindermisbruik, moord en snuff-movies.

Harm Brouwer, zo lijkt het, verdiende twee ‘Zembla-promoties’ (genoemd naar het actualiteitenprogramma dat aan de kaak stelde dat magistraten in de regel worden beloond met topfuncties voor bedrog en blunders) met zijn hand- en spandiensten voor het pedofielennetwerk: in 1999 werd hij president van de rechtbank te Utrecht en in 2004 lid van het College van Procureurs-Generaal van het OM alwaar hij in 2005 de hoogste positie bereikte, die van super-PG. Omdat er geen exacte data worden gevonden voor het vertrek van Brouwer uit Leeuwarden in 1999 (in elk geval dus na 24 april) en voor het aanvaarden van het presidentschap in Utrecht, is niet duidelijk of Brouwer ook verantwoordelijk is voor het kalltstellen van OvJ Severijn die naar verluidt wilde doorgaan op het spoor van Feik en Ali. In dit stuk uit augustus 1999 blijkt dat Severijn toen nog in functie was. Volgens bronnen uit Friesland werd de opmerking ‘dit is geen West-Europese moord’ -waarbij hij doelde op het doorsnijden van de keel van Marianne- Severijn noodlottig.

Opmerkelijk is dat in het gelinkte Volkskrant-artikel van augustus 1999 reeds sprake is van het ‘vertrek’ van twee asielzoekers direct na de moord. Later is dat weer ontkend. Nog medio 2007 ontkende staatssecretaris Albayrak in antwoord op vragen van Fred Teeven dat er sprake was van het wegsluizen dan wel overplaatsen van asielzoekers uit het AZC Kollummerland.

Print Friendly, PDF & Email
Share