web analytics

Liegende rechter Westenberg opnieuw in de rechbank

LIEGENDE RECHTER GOOIT NU DE SCHULD OP EEN ANDER

door Pamela Hemelrijk
De Haagse rechter Hans Westenberg heeft tot nu toe niet veel succes geboekt met zijn proces tegen mr. Hugo Smit, de advocaat die claimt dat de edelachtbare, tegen alle procesregels in, buiten de zitting om onderonsjes houdt met procespartijen, en telefonisch advocaten intimideert. De bedoeling was dat Smit gedwongen zou worden zijn beschuldiging in te trekken, maar intussen hebben ook twee andere advocaten onder ede verklaard dat zij met Westenberg soortgelijke ervaringen hebben gehad. En Westenberg zelf prijkte onlangs pontificaal op de cover van Nieuwe Revu, onder de pakkende kop “Liegende rechter intimideert advocaten”. Het lijkt erop dat de judge zichzelf, al ontkennend en procederend, steeds verder in de puree werkt.
In een wanhoopspoging om het tij te keren liet Westenberg vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam twee getuigen a décharge opdraven, om uit te leggen dat alle binnenkomende telefoontjes bij de Haagse rechtbank door griffiemedewerkers worden afgehandeld, en dat er nooit rechtstreeks contact mag worden gelegd tussen advocaten en rechters, of vice versa.


Sterker nog: deze instructies waren indertijd zelfs aangescherpt door Westenberg persoonlijk, en iedereen hield zich daaraan, bezwoer getuige mevr. Delfgaauw, secretariaatshoofd van de Haagse civiele sector, waar Westenberg indertijd de leiding had. Ene Van der Wielen, administratief medewerker van de Haagse rechtbank, beaamde dat alles nog eens ten overvloede: ja, alle rechters hielden zich aan die instructie, en nee, hij had Westenberg nooit met advocaten zien bellen.
Gelukkig bleef het daarbij. Even was ik bang dat Westenberg nóg 30 griffiemedewerkers zou oproepen die hem evenmin ooit op bellen met advocaten hadden betrapt. (Stel je voor dat je terecht staat wegens moord, en volksstammen getuigen gaat oproepen die verklaren dat zulks streng verboden is, dat zij je persoonlijk nooit een moord hebben zien plegen, en dat je het dus niet gedaan kunt hebben! De rechter zou je zien aankomen. Maar goed, als je als rechter met dit soort flauwe kul komt aanzetten, dan is het blijkbaar wat anders, en dan wordt het allemaal ijverig opgetekend.)
Enfin, tegen de tijd dat uw reporter al bijna vredig was ingedommeld, kwam er tot slot zowaar nog een opzienbarende aap uit de mouw. Westenbergs advocaat mr. Boukema had nog een vraagje aan getuige Delfgaauw: `De algemene lijn was dus dat er nooit contact werd gelegd tussen rechters en advocaten. Maar was er bij uw weten ook een rechter die zich daar niet aan hield?´
(Wat een rare vraag, dacht ik. Mevrouw Delfgaauw heeft zojuist onder ede verklaard dat iedereen de instructies strikt naleefde. Ik heb het met mijn eigen oren gehoord. Wat bezielt die Boukema? Is hij soms doof?)
Maar Boukema wist al wat er komen ging, uiteraard. Een goeie advocaat stelt nooit een vraag tenzij hij het antwoord al weet, zoals bekend. Dat kwam dan ook prompt: ja, nou mr. Boukema het vroeg: bij de Haagse rechtbank zat inderdaad één rechter die alle regels aan zijn laars lapte, en regelmatig met advocaten zat te konkelefoezen. “Maar dat was niet mr. Westenberg”.
Kijk eens aan: Westenberg probeert nu de aandacht van zichzelf af te leiden door een van zijn collega-rechters zwart te maken! (Doet een beetje denken aan Luns, die indertijd koppig volhield dat niet hij, maar zijn broer degene was wiens naam op een oude ledenlijst van de NSB was aangetroffen.)
De rechter-commissaris nam de mededeling voor kennisgeving aan, zonder naar de naam van deze hoogedelgestrenge schavuit te informeren. Hoe jammer. Anders hadden we misschien binnenkort een nieuw proces tegemoet kunnen zien. Eentje waarbij Westenberg op zijn beurt wordt aangeklaagd, wegens het bezoedelen van de eer en goede naam van een collega. De ene rechter die de andere rechter voor de rechter sleept. Dát zou nog eens een unicum zijn in de geschiedenis van de Nederlandse rechtspraak.

Print Friendly, PDF & Email
Share