web analytics

Lessen in doemscenario’s

MOSLIMTERRORISTEN KUNNEN WEL DEGELIJK VAN HET WESTEN WINNEN

door Dick Berts
?Van het Westen winnen kunnen de moslimterroristen niet?, aldus het belachelijke hoofdredactionele commentaar in De Volkskrant van 30 juli 2005. De Amerikanen zijn de strijd om de olie in het Midden-Oosten alsnog aan het verliezen. Niet alleen in Irak, maar ook in New Orleans. Het aantal VS militairen dat in Irak sneuvelt blijft onverminderd hoog. Het Amerikaanse leger kampt met een afnemende steun voor de Irak-oorlog onder de bevolking en met sterk oplopende rekruteringsproblemen. Bovendien lopen de kosten van de deels geprivatiseerde oorlog fors uit de hand. Particuliere bedrijven die op zeer grote schaal maaltijden leveren aan de soldaten aan Irak, brengen daarvoor gemiddeld 20 dollar in rekening. Ook voor een eenvoudige broodmaaltijd. Factoren die de Amerikanen op termijn tot een aftocht zullen dwingen. Een vroegtijdige terugtrekking uit Irak kan terminale gevolgen hebben voor het Westen, omdat de steeds kritieker wordende olietoevoer daardoor via een domino-effect afgesneden kan worden.

In Saoedi-Arabi? houden de Amerikanen een impopulair dictatoriaal koningshuis in het zadel, dat zijn eigen bevolking onderdrukt. Een smadelijke Amerikaanse aftocht uit Irak kan makkelijk leiden tot het afzetten van het koningshuis en het vestigen van een Islamitische staat in Saoedi-Arabi?. De toenadering tussen de regeringen van Irak en Iran is ook niet erg gunstig voor het Westen. Vrijwel niets kan Iran nog van het ontwikkelen van kernwapens afhouden. Bij de westerse inlichtingendiensten is te veel onzekerheid over de exacte locaties waar Iran aan zijn kernwapenprogramma werkt, om een bombardement tot een aantrekkelijke optie te maken. Wanneer Iran zich met behulp van kernwapens tot een regionale supermacht zou ontwikkelen, om vervolgens Irak en Saoedi-Arabi? onder de bescherming van haar atoomparaplu te laten vallen, dan kan het Westen afgesneden raken van het grootste deel van de wereld olievoorraad. De bestaande Amerikaanse militaire plannen om zich bij een dergelijk doem-scenario desnoods met geweld toegang te verschaffen tot de onmisbare oliebronnen in het Midden-Oosten, kunnen ten gevolge van het mislukken van de Irak oorlog nu al naar de prullenbak worden verwezen. Zelfs zonder een Iraans kernwapen.

Maar er zijn nog veel meer manieren waarop het Westen het van de moslimterroristen zou kunnen verliezen. Volgens Harvard-hoogleraar Graham Allison onderschatten de VS en Europa het risico op een nucleaire terreuraanslag. ?Binnen tien jaar ontploft er een atoombom in een westerse stad?, aldus Allison in zijn boek ?Nucleair terrorism, the ultimate preventable catastrophe?. Voor een atoombom van tien kiloton volstaat 45 kilo hoog verrijkt uranium. Zo?n hoeveelheid is kleiner dan een voetbal en met een stralingsschild eromheen buitengewoon moeilijk op te sporen. ?Het is 11 oktober 2001, precies een maand na de aanslagen van de elfde september. In de situation room van het Witte Huis rapporteert een CIA-agent met de code Dragonfire, dat Al Qaida in het bezit is van een in Rusland gestolen kernwapen van tien kiloton, net iets kleiner dan de bom die in 1945 op Hiroshima viel. Het wapen is in de VS, meldt Dragonfire, en wel in New York, waar de puinhopen van het World Trade Centre nog na smeulen. Als het rapport van Dragonfire klopt, zouden in ??n klap honderdduizenden doden kunnen vallen. In de uren die volgen, treden de nucleaire crisisplannen uit de Koude Oorlog in werking. Vice-president Dick Cheney wordt overgebracht naar een geheime ondergronds bunker in de staat Pennsylvania. In New York worden de Nucleair Emergency Support Teams aan het werk gezet. Die moeten op zoek naar de bom. Dat doen ze in het diepste geheim, met in koffertjes en rugzakken verstopte geigertellers. Zelfs Rudy Giuliani, de burgemeester van New York, wordt niet op de hoogte gebracht. ??n bericht op CNN zou massale paniek veroorzaken. Manhattan evacueren is geen optie; de bewoners zouden elkaar vertrappen om over de bruggen en door de tunnels van het eiland af te komen, de beurs zou in elkaar storten en ook in andere Amerikaanse steden zou de bevolking op de vlucht slaan. President George W. Bush is in alle staten. Hoe kan men zomaar een kernwapen de VS binnensmokkelen? ?Simpel?, zegt een van de aanwezigen. ?Je stopt het gewoon in een van de balen marihuana die elke dag illegaal New York binnenkomen?, aldus een waar gebeurd verhaal dat wordt beschreven in het boek van Graham Allison. Het bleek vooralsnog loos alarm.

In Rusland zouden tijdens de Koude Oorlog 84 nucleaire draagbare kofferbommen zijn geproduceerd. Een flink aantal daarvan is zoek. De Russische regering legde daarover de volgende offici?le maar toch onbestaanbare verklaringen af; De kofferbommen zijn allemaal vernietigd. De kofferbommen zijn allemaal onder controle. De kofferbommen hebben nooit bestaan. ?De wereld moet er alles aan doen om een nucleaire terroristische aanslag te voorkomen, voordat het te laat is?, aldus Kofi Annan op de terrorisme conferentie in Madrid in maart van dit jaar. ?Een nucleaire terreurdaad zal niet alleen wijdverspreide vernietiging veroorzaken, maar ook miljoenen mensen tot armoede veroordelen?. Met dat laatste slaat Annan de spijker op zijn kop. Een nucleaire aanslag kan via een gigantische beurscrisis de complete Westerse wereld doen instorten.

Het grootste risico voor het Westen is de enorme kwetsbaarheid van onze vitale infrastructuur. Strategisch gezien waren de doelen die de 9-11 terroristen uitkozen niet erg handig. Hoe afschuwelijk het grote aantal doden ook was, voor een supermacht als de VS heeft het opblazen van wat kantoren in het Word Trade Centre niet veel om het lijf. Als de 9-11 terroristen vier Boeings hadden laten neerkomen op vier kerncentrales, dan was het leed niet te overzien geweest. De steeds kwetsbaarder wordende westerse wereld zit vol met uiterst gevoelige objecten waarvan de uitschakeling tot een ongekende catastrofe kan leiden. ?De vitale infrastructuur in Nederland is complex en de vitale sectoren zijn sterk van elkaar afhankelijk. De uitval of verstoring van een vitaal product of een vitale dienst kan leiden tot een domino-effect met aanzienlijke gevolgen voor de Nederlandse samenleving en die van de ons omringende landen. Dit blijkt uit het TNO-rapport Bescherming Vitale Infrastructuur?, aldus minister Remkes in een brief aan de Tweede Kamer. Uit het TNO onderzoek blijkt, dat heel Nederland al plat gaat bij een flinke internet storing. Het Zuid Koreaanse ministerie van Defensie heeft het parlement recent laten weten, dat Noord-Korea 600 computer experts heeft getraind voor een eventuele internet-oorlog tegen het Westen. Gezien het razende tempo waarin wij ons afhankelijk maken van het internet, sluit ik niet eens uit, dat een slimme Mohammed C het in zijn eentje al voor elkaar krijgt om onze samenleving lam te leggen. De gevolgen daarvan zijn door niemand te overzien. Zelfs niet door een liefhebber van The Flintstones.

Print Friendly, PDF & Email
Share