web analytics

Kwetsende kunst: het complete overzicht

woman-thumb.jpgAls eerbetoon aan Gregorius Nekschot, de eerste cartoonist die wellicht een kabinet laat vallen, biedt deze website via deze link een compleet overzicht aan van alle kwetsende kunst van de laatste jaren.  Via een dubbelklik op de afbeeldingen wordt achtergrondinformatie verkregen. Veel plezier ermee, Jan Peter Balkenende, Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin! Wellicht kunnen jullie net als jullie grote voorganger en inspirator Adolf Hitler ooit deed een overzichtstentoonstelling organiseren om het Nederlandsche Volk (Een Volk! Een Censor! Een Kunst!) te leren wat ‘entartete Kunst’ is!

Op de Kulturtagung in 1935 hield Adolf Hitler een rede waarin hij demonstreerde dat, in de korte tijd dat het volk en de staat werden geleid door de nationaalsocialisten, aan het Duitse volk vooral op het gebied van culturele prestaties meer was toegevallen dan in de voorgaande decennia. Kunst moest de verkondigster zijn van het hoogstaande en mooie en daarmee draagster zijn van wat natuurlijk en gezond is.

entartet.jpgAls zij hieraan niet voldeed was dit een teken van degeneratie en verval. Met dit laatste refereerde Hitler aan de schilderijen en beelden van de dadaïsten, kubisten en futuristen en van de ‘ingebeelde’ impressionisten met hun primitieve manier van uitdrukken

Print Friendly, PDF & Email
Share