web analytics

Kranten kapot, strijd nu verplaatst naar web

donker2.jpgWe kunnen thans constateren dat de Nederlandse dagbladpers definitief kapot is. Met het cluster ‘kwaliteitskranten’ in Belgische handen lijdt ons land niet alleen een gigantisch imagoverlies, maar kan ook worden geconcludeerd dat deze kranten zullen worden omgevormd tot marginale nicheplayertjes die louter nog kunnen renderen dankzij volledige commercialisering. Natuurlijk proberen ze zich bij PCM nog enige moed in te praten door zichzelf wijs te maken dat Persgroep-topman van Thillo een ‘enorme liefde koestert‘ voor kranten, maar deze doorzichtige poging kan worden afgedaan als wishfull thinking. Merk overigens op dat destijds toen APAX de tent zou overnemen exact hetzelfde werd gezegd: ook bij APAX waren het ‘enorme leifhebbers van kranten’ die ‘gigantische bedragen zouden gaan investeren’. We weten allemaal hoe dat toen is afgelopen: een ‘veroordeling’ wegens wanbeleid en giga-schulden bij de banken. Met de ondergang van de ‘dode bomen-media’ verlegt het strijdperk om de waarheid zich naar internet. Nadat ‘de macht’ de kranten langzaam maar zeker heeft gesloopt door zich in te kopen in de journalistiek en ook de ‘kwaliteitsjournalisten’ zelf zich met graagte hebben uitgeleverd, zien we thans op internet hetzelfde gebeuren:

Geenstijl maakt de overstap naar MSM, Wikipedia wordt zwaar ‘gemonitord’ en ook op Google lijken rare dingen te gebeuren, al ziet het er vooralsnog naar uit dat het bannen van deze site uit de zoekmachine technische oorzaken heeft: we hebben inderdaad enkele postings uit 2007 aangetroffen die vervuild bleken. Deze zijn thans verwijderd zodat we hopen dat we over een dag of 25 weer gewoon in Google zullen staan!

Print Friendly, PDF & Email
Share