web analytics

KPMG laat site uit de lucht halen

KPMG IN DE TEGENAANVAL

KPMG heeft vorige week mr. F. Waardenburg van De Brauw Blackstone Westbroek opdracht gegeven de kleine internetprovider IPD Hosting BV zodanig te intimideren dat deze de website www.interintelligence.net uit de lucht zou halen. Dit geschiedde. Op deze website was een opsomming te lezen van alle veroordelingen van de forensische accountants van KPMG door de tuchtrechter voor accountants. De forensische accountants van KPMG opereren thans onder de naam KPMG Integrity and Investigation Services.
Elders op deze site (Accountancy nog verder onder vuur) is de aard beschreven van de getuchtigde handelingen van deze accountants. De verantwoordelijke voor de website heeft zich in felle bewoordingen beklaagd bij de provider en schreef hem: “U heeft op grond van slechts een niet geverifieerd telefoontje van een mij onbekend persoon die volgens uw zeggen optreedt voor of namens KPMG besloten mijn site af te sluiten.”

De provider heeft hierop geantwoord dat hij ‘de publikatie van prive-adresgegevens, telefoon- en faxnummers van de mensen in kwestie alsmede van KPMG-bestuurders onaanvaardbaar acht zeker nu deze mensen door deze publikatie worden lastiggevallen. Als deze gegevens worden verwijderd zullen we overgaan tot hervatting van onze dienstverlening.’
KPMG heeft zich de woede van vele partijen vooral op de hals gehaald door de activiteiten in het kader van ‘litigation support’ die vallen onder de forensische accountancy. Dit komt neer op het in opdracht van procespartijen tegen enorme fees opstellen van rapporten (op KPMG-papier) waarin hun tegenstanders te kust en te keur zwart worden gemaakt dan wel worden gecriminaliseerd zonder ze wederhoor te bieden of in kennis te stellen van de bevindingen. Sommige accountants van KPMG zijn al vijf keer veroordeeld op hetzelfde dossier. Het gaat met name om de heren Crouwel, ten Wolde, Rozekrans, Schippers, Vonk, Hattenbach en Van Rijt. De initiatiefnemer van de website die anoniem wenst te blijven zegt zelf slachtoffer te zijn geworden van deze KPMG-rapporten. Hij zegt: “Via het interintelligence meldpunt ben ik inmiddels in contact gekomen met een grote groep KPMG-slachtoffers en lotgenoten wier carriere kapotgemaakt is door de karaktermoord van KPMG. Lees vooral de website en de daarop gepubliceerde vonissen!” Het is nog niet bekend wanneer de site weer in de lucht zal zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Share