web analytics

KPMG-aanklacht-site weer in de lucht

XS4ALL HOST DOOR KPMG BESTREDEN WEBSITE

Internetprovider XS4all, een dochter van KPN, heeft het aangedurfd de website www.interintelligence.net te hosten nadat KPMG deze site eerder door middel van juridische intimidatie uit de lucht had laten halen bij de provider IPD Hosting BV.
Deze site geeft een overzicht van alle veroordelingen die de accountants van KPMG Integrity & Investigation Services (vroeger bekend als de forensische accountants) hebben moeten incasseren na partijdig en ondeugdelijk onderzoek. Een van de belangrijkse accountants van de afdeling, J. ten Wolde, blijkt zelfs voor enige maanden geschorst te zijn geweest als registeraccountant.

Op vragen of KPMG opnieuw juridische actie onderneemt om de site wederom uit de lucht te halen volgt geen antwoord. De voornaamste reden voor KPMG om de site te bevechten is dat er prive-gegevens opstaan van de getuchtigde partners zoals hun woonadressen en telefoonnummers. KPMG stelde eerder dat deze partners thans ‘worden bedreigd en gestalkt’. De beheerder van de site zegt hierover: “Het is frappant dat KPMG zich zo druk maakt over de privacy van hun partners terwijl ik deze gegevens gewoon heb opgediept uit het telefoonboek, de registers van de Kamer van Koophandel, het kadaster en het bevolkingsregister. Allemaal openbare bronnen. Daarnaast heb ik tuchtrechterlijke veroordelingen die eerst anoniem waren van de juiste namen voorzien.”
De accountants van KPMG Integrity & Investigation Services waar rond de 80 mensen werken hebben jaren achtereen partijdig en ondeugdelijk onderzoek gedaan waarvoor ze ook door de tuchtrechter zijn veroordeeld. Het blijkt in Nederland mogelijk te zijn om KMPG in te huren voor wat heet ‘litigation support’. In de praktijk komt dat erop neer dat partijen voor veel geld rapporten bestellen die hun positie in de procedure onderbouwen, maar die weinig ‘footing’ hebben in de realiteit. Ondanks de reeks veroordelingen door de tuchtrechter is KPMG nog nimmer veroordeeld door een burgerlijke rechter.
De betrokken accountants van KPMG bleken in concrete gevallen niet bereid de waarheid te dienen, ook niet nadat ze daar door betrokkenen uitgebreid op gewezen waren. Voor concrete voorbeelden van de werkwijze van KPMG zie het artikel
Accountancy nog verder onder vuur

Print Friendly, PDF & Email
Share