web analytics

Korpschef in geweer tegen deze site

heeres

PASSAGE OVER KORPSCHEF FRANS HEERES GERECTIFICEERD

Uw webmaster werd zojuist voor de tweede keer in korte tijd gebeld door Wilko Andelbeek, een jurist van het politiekorps Midden- en West Brabant. Hij komt in het geweer tegen een artikel op deze website waarin ik zijn korpschef Frans Heeres (foto) omschreef als een ‘pedofielenvriend die Marc Janssen meehelpt met het verkrachten van zijn dochters’. Hij acht dit smaad. Ik baseerde deze boude uitspraak op feiten mij ter hand gesteld door Karin Prent, de moeder van de dochters. Zij was woedend dat de politie aangiftes tegen haar man, advocaat Janssen, niet serieus nam en weigerde in behandeling te nemen. Ook een van de misbruikte meisjes werd in een verhoor door de politie niet serieus genomen, aldus Prent. Lees hier haar relaas. Eerder had de politie ‘geen tijd’ toen Prent in paniek naar de politie ging toen ze zag dat een van haar dochters verwondingen had. Andelbeek geeft tevens aan dat Prent niet zoals zij schreef over deze zaak heeft gesproken met de korpschef. Uit stukken die Prent ter beschikking heeft gesteldcorrespondentie politie0001 blijkt dat zij inderdaad niet met Heeres heeft gesproken, maar met de heer Van Gestel die ‘verantwoordelijk is voor het opsporingsproces’. De gelinkte stukken zijn antwoorden op klachten van Prent over de behandeling door de politie. Als reactie op de stelling dat de eerder geciteerde passage smadelijk is jegens korpschef Heeres, stelt deze website dat

de gekozen formulering in die zin te stellig is, dat er geen feitelijke grondslag bestaat voor de mededeling dat Heeres ‘Janssen meehelpt met het verkrachten van zijn dochters’. Deze passage was overdrachtelijk bedoeld: door de aangiftes tegen Janssen niet serieus te nemen en ook de klachten niet serieus af te handelen, faciliteert de politie het kindermisbruik door Janssen. Echter, ‘faciliteren’ is strikt genomen iets anders dan ‘meehelpen’ en daarom zullen wij de gewraakte woorden verwijderen. Voor actuele ontwikkelingen in de affaires rond Marc Janssen -van zijn kant heeft deze website geen enkele sommatie ontvangen ondanks de zeer ernstige beschuldigingen- zie het weblog van Karin Prent.

Print Friendly, PDF & Email
Share