web analytics

‘Koninklijk’ pedo-netwerk rond Demmink?

claus.jpgO wat zijn de zaken aan het schuiven rond onze hooggeplaatste pedofielenclub… Het is te veel allemaal, maar laten wij van Klokkenluideronline ons nu maar even concentreren op Joris Demmink. Wat die allemaal wel niet moet weten! Goed, de nieuwe feiten die boven tafel zijn gekomen dankzij Ton Biesemaat en Stan de Jong leren ons het volgende. In het pedofielen-netwerk dat onderwerp was van het ‘Rolodex- of Embargo-onderzoek’ (zie feitenoverzicht) werd een belangrijke plaats ingenomen door mr. Frits Salomonson, voormalig juridisch adviseur van Beatrix. Hij werd in de stukken niet met naam en toenaam genoemd (bij De Telegraaf en in de Runderkamp-papers is spake van een ‘oud-advocaat van de koningin’), maar ‘iedereen in het wereldje’ wist precies om wie het ging. Salomonson zat dus in het netwerk net als twee hoofdofficieren van justitie (waarvan er een Hans Holthuis is en de andere Jan Wolter Wabeke zou kunnen zijn; Holthuis en Wabeke verlieten beiden rond dezelfde tijd, eind 2000, het OM), een ‘oud-bewindspersoon’ (Job de Ruiter?) en een Amsterdamse professor met de achternaam ‘van R.’ Maar Demmink maakte zelf ook deel uit van deze illustere club: dat blijkt uit de reconstructie die deze site maakte naar aanleiding van artikelen uit De Telegraaf en de ‘Runderkamp-papers’: Demmink onderhield immers nauwe banden met ‘pedo-professor’ Van R. die hij zelfs op de hoogte hield van de vorderingen van het onderzoek tegen hem! Het spectaculaire nieuws is nu dat…. nee, dat geloof je toch werkelijk niet, maar het heeft er toch alle schijn van, nee, het moet wel zo zijn dat…

ook prins Claus von Amsberg deel uitmaakte van dit netwerk! Dat is namelijk een bijna dwingende gevolgtrekking uit de stukken die Stan de Jong vandaag op zijn website publiceert. Een van die stukken is een nooit gepubliceerd verhaal dat was bestemd voor het Duitse blad Der Spiegel -dat al vaker aan de wieg stond van Oranje-onthullingen- het andere is een stuk van de hand van collega Ton Biesemaat. In deze stukken wordt uitgebreid stilgestaan bij de homoseksuele banden tussen Salomonson en Claus die culmineerden in een gezamenlijke homobarren-slemptocht in New York waarvan de CIA foto’s heeft gemaakt waarmee ons land werd gechanteerd, precies dus zoals ons land gechanteerd werd met de ‘Demmink-files’ uit Turkije. Vanuit de centrale rol die Salomonson innam in het ‘Rolodex-netwerk’ ligt het in alle lijnen der logica ook Claus in het netwerk te plaatsen, temeer daar uit het Spiegel-stuk blijkt dat Claus en Salomonson een homoseksuele verhouding hadden en ook naar voren komt dat Claus behept was met pedofiele neigingen. Dat zou dus betekenen dat Claus ook aanwezig zou kunnen zijn geweest bij de ‘sinistere seksfeesten’ in de flat van Van R. in Amsterdam-Noord waarbij (De Telegraaf) minderjarige kinderen werden ingezet die speciaal uit Oost-Europa werden geimporteerd om te worden misbruikt. Dat Claus voor dergelijke zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring waarover Biesemaat spreekt die was gedeponeerd bij een notaris van een echtpaar dat Claus in een bordeel had gezien terwijl hij sex had met minderjarige kinderen. Over het ‘sinistere’ karakter van de Amsterdamse pedofielen-feestjes komen we het een en ander te weten vanuit de verhalen die over Salomonson bekend zijn: in zijn huis aan een Amsterdamse gracht had hij een martelkamer waar Marokkaanse kinderen zouden zijn doodgemarteld en zijn begraven in zijn tuin. Deze zaken zijn aan de orde gesteld in een brief aan voormalig burgemeester Schelto Patijn van Amsterdam van de buren van Salomonson die, dat zal u niet verbazen, ruzie hadden met de chique advocaat. Biesemaat hierover: “Die burenruzie liep zo uit de hand dat Houben en Sietsema een brief stuurden naar de destijds Amsterdamse burgemeester Schelto Patijn. In de brief maakten ze ook gewag van de activiteiten van Salomonson met volgens hen minderjarige jongens. Veelal waren dat Marokkaanse schandknapen. Volgens Houben en Sietsema had Salomonson zelfs in zijn huis een SM-kamer ingericht. Ook zou Sietsema eens schoten hebben gehoord. Dat was de aanleiding voor het gerucht dat er mogelijk een lijk in de tuin of het pand van Salomonson zou zijn begraven of verstopt. Het mag duidelijk zijn dat dit lijk nooit is gevonden.”

Maar even terug naar Joris Demmink. Een belangrijk aspect bij het hele netwerk is die import van jongetjes uit Oost-Europa. Hiernaar is een specifiek recherche-onderzoek geweest, het HIK (Handel In Kinderen)-onderzoek. Een cruciale rol bij deze import werd gespeeld door een topambtenaar met de voornaam ‘Joris’. Er zou tegen deze ‘Joris’ een veroordeling zijn uitgesproken, maar de identiteit van deze man is nooit bekend geworden. Volgens Stan de Jong die zegt te weten wie het is gaat het niet om Demmink. Ik daag hem uit de naam bekend te maken.

We begrijpen nu veel veel beter waarom de positie van Joris Demmink vrijwel onaantastbaar is: naar alle waarschijnlijk zat hij met prins Claus in een pedo-netwerk waarbinnen wellicht de meest afgrijselijke zaken hebben plaatsgevonden.We begrijpen ook waarom het ‘Rolodex-onderzoek’ geruisloos van de kaart is verdwenen: door de mogelijke aanwezigheid van Claus hebben alle deelnemers aan het netwerk een soort ‘vrijbrief’ in handen die hun de facto onschendbaar maakt!

Print Friendly, PDF & Email
Share