web analytics

Kolderieke taferelen bij rechtbank van Haarlem

RECHTBANKPRESIDENT ERKENT: BELANG CHIPSHOL GESCHAAD

In een persoonlijk gesprek met vader en zoon Poot van Chipshol heeft president Fred Bakker van de rechtbank Haarlem erkend dat de vervanging van een compleet rechterlijk college waarover deze site reeds eerder berichtte heeft geleid tot ‘schade aan het procesbelang van Chipshol’. Tevens heeft Bakker excuses aangeboden voor het feit dat de vervanging niet aan de raadslieden van Chipshol is medegedeeld. De raadslieden van Chipshol kregen hoogte van de vervanging doordat zij die zagen staan op de rol. De wederpartij van Chipshol, Schiphol, heeft geen protest aangetekend tegen de vervanging. Het vervangen college stelde eerder vast dat de luchthaven volledig aansprakelijk is voor de schade van Chipshol als gevog van het, deels via leugens en bedrog, tegenhouden van het bouwproject Groenenbergterrein van Chipshol. Dit college mag nu dus niet beslissen over de hoogte van de schade die ligt tussen de 20 en 100 miljoen Euro.

Wat de gevolgen zullen zijn van de unieke bekentenis van Bakker is nog niet duidelijk, als er al gevolgen zullen komen. Want Bakker heeft tevens aangegeven de vervanging die zou zijn bepaald door het sectorhoofd niet te kunnen terugdraaien. Het is verbijsterend en ongekend dat er in Nederland op deze wijze wordt omgesprongen met procesbelangen van partijen. Dit lijkt alleen te verklaren vanuit een ‘bescherming’ die Schiphol geniet bij de rechtelijke macht. Eerder in de Groenenberg-rechtsgangen kwam al een samenspanning aan het licht tussen de Staat, de provincie Noord-Holland, Luchtverkeersleiding Nederland en de gemeente Haarlemmermeer om de projecten van Chipshol onmogelijk te maken. De provincie en de gemeente hebben de strijdbijl inmiddels begraven na een schikking, maar Schiphol strijd onverminderd voort onder aanvoering van hun advocaat Niels Koeman van Stibbe. Tegen Koeman die eerder voor Chipshol werkte maar ‘overliep’ naar Schiphol zal een tuchtklacht worden ingediend.
Het is dus onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de erkenning van Bakker, maar als het aan Chipshol ligt komt de ondeste steen boven. Zo wordt een rol vermoed van de genoemde Koeman in de vervanging van de rechters. Vier kantoorgenoten van Koeman zijn rechter-plaatsvervanger te Haarlem. Chipshol wil in elk geval dat het oude college terugkeert en beroept zich daarbij op artikel 6 EVRM dat een eerlijk proces waarborgt.

Print Friendly, PDF & Email
Share