web analytics

KNIJFF, WLADIMIROFF EN DE ELITE-PEDO’S

EXTRA: LUISTER NAAR HET OPTREDEN GISTEREN VAN MICHA BIJ TALK2MYRA OVER O.A. DEMMINK EN ANDERE UPDATES

NIEUWE ADVOCAAT VAN JORIS DEMMINK IS NIET ZOMAAR EEN CRIMINEEL. HIJ MAAKT DEEL UIT VAN DE SATANISCHE TOP VAN DE ZWARTE MAFIA DIE HET KINDERMISBRUIK VAN DE ELITE-PEDO’S MOET WITWASSEN * ZOWEL KNIJFF ALS WLADIMIROFF BEKLEDEN SLEUTELFUNCTIES BINNEN DE PEDO-ADVOCATUUR

Wladimiroff
Geen foto kan de mafiose corruptie van de Nederlandse advocatuur beter in beeld brengen dan deze. In het midden zien we Nina Brink, de grootste beurs-crimineel uit de Nederlandse geschiedenis. Rechts loopt de nieuwe Demmink-advocaat Wladimiroff en links zien we de nieuwe landelijk deken van de Orde Walter Hendriksen. Die laatste is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de tuchtklacht van Baybasin tegen Wladimiroff.

Beide Demmink-advocaten Knijff en Wladimiroff hebben in het verleden (cq. bekleden thans) belangrijke functies bekleed binnen de Nederlandse Orde van Advocaten. Functies zelfs die beide heren tot een soort van ‘moreel geweten’ maakten van ’s lands advocatuur. Zo was Knijff -waarschijnlijk is hij dat nog steeds- de belangrijkste annotator van uitspraken van de tuchtrechter voor advocaten in het Advocatenblad en is hij oud-deken van de Orde te Den Haag. Hier meer over ’s lands voornaamste pedo-lawyer. Wladimiroff zat jaren als beleidsmaker in de strafrechts-unit van de Orde en is vanaf 2006 namens de Orde lid

brouwervan de delicate toegangscommissie-CEAS die zich buigt over gemanipuleerde strafzaken zoals die tegen Baybasin -om vervolgens uiteraard te concluderen dat er van manipulatie geen sprake was. Maar nog veel alarmerender is de aanwezigheid van de nep-jonkheer in de pedo-doofpot-commissie-Steenhuis die moest onderzoeken of er sprake was van geheime deals tussen de RKK en het OM als gevolg waarvan de misbruikende katholieke elite-pedo’s vrijuit konden gaan. Eind juni 2011 concludeerde deze commissie, die werd ingesteld door Vaatstra-verantwoordelijke Harm Brouwer, dat er van zulke deals ‘geen bewijs kon worden gevonden’ in een formulering die in feite zegt: die deals waren er. Uit hun topfuncties binnen de Orde en de prominente positie van beide Demmink-advocaten in pedo-land blijkt hoezeer de belangen van de Orde en de kinderverkrachters parallel lopen. Zoals de Nederlandse advocatuur in de tweede wereldoorlog boog en kroop voor de nazi’s, zo werkt men nu in dienst van pedofielen en kinderverkrachters. In dit licht heeft de tuchtklacht van Baybasin tegen Wladimiroff weinig kans van slagen. Maar is wel nuttig. Want het walmende riool van corruptie en belangenverstrengelingen gaat meer en meer stinken.

Print Friendly, PDF & Email
Share