web analytics

KLOA: zaak-Vaatstra opgelost!

demmink.vampier.1Vrijdag op KLOA de oplossing van de zaak-Vaatstra, de meest lugubere lustmoord uit de Nederlandse crime history * Mis dit niet! * Mega-onthullingen over corruptie binnen Justitie

Vrijdag vanaf 18:00 uur: KLOA over de Justitie-mafia en de zaak-Vaatstra. Vandaag werd Lucia de Berk van de haak gehaald. Media coverage alom maar een vraag blijft onbeantwoord: wat beweegt Justitie dit soort zaken te construeren en onschuldige burgers kapot te maken? Wij weten het antwoord: Justitie onder Demmink is verworden tot een levensgevaarlijke mafiose sekte die te vuur en te zwaard moet worden bestreden. Kijk naar de zaak-Vaatstra. Inmiddels is de weerzin tegen Justitie zo groot geworden, dat de ‘onderzoekers’ van het ‘cold case team’ in deze zaak worden uitgelachen en weggehoond. Weggejaagd zelfs zoals op 13 april te IJmuiden waar de ‘rechercheurs’ Adama en Vos jankend de keien op werden geschopt door uw webmaster en zijn medestrijder Dankbaar. “Doofpotteam” zo werd de heren nageroepen nadat zij hadden verklaard dat alles wat naar het AZC leidt ‘niet interessant’ wordt bevonden. Vrijdagavond presenteren Dankbaar en Kat de oplossing. Gratis. Speciaal voor de heren Adama en Vos.

Luisteraar: doe vooral mee en stel vragen! Uw webmaster was ook voornemens iemand in de uitzending te halen van het LEBZ, het Landelijk Expertise Team Bijzondere Zedenzaken, een soort task-force van het KLPD dat wordt aangestuurd door het Landelijk Parket. Dit LEBZ heeft een speciale expertisegroep voor ritueel misbruik. Interessant, vooral in relatie tot de zaak-Vaatstra waar alles wijst op een geokestreerde -en mogelijk zelfs gefilmde- slachtpartij. Maar iemand te spreken krijgenvan het LEBZ blijkt niet mogelijk. De coordinator van het landelijke ‘zedenteam’ is Paul van den Elshof. We krijgen hem aan de lijn. “We kunnen niet over concrete zaken spreken” zegt hij. “Voor wetenschappelijke achtergronden over ritueel misbruik verwijs ik naar Peter van Koppen en zijn collega’s Wagenaar en Israels. Voor vragen over de zaak-Vaatstra moet u bij het parket in Leeuwarden zijn.” We proberen hem nog aan het verstand te brengen dat we juist geinteresseerd zijn in de visie van het LEBZ waarvan hij de coordinator is, maar dat blijkt niet mogelijk, althans: we worden doorverwezen naar de afdeling voorlichting van het KLPD. Daar poeiert de heer Jos Klaren ons vakkundig af: “Dat gaat niet lukken meneer! Ritueel misbruik, snuff movies, kindermoord: daar gaan we het dus niet over hebben.” No big deal. De zaak is immers reeds gekraakt. Vrijdag hoort u de ins and outs. Be there!

Print Friendly, PDF & Email
Share