web analytics

KLOA: KALBFLEISCH EN LUCIA DE BERK

KLOA BETREEDT EEN NIEUWE DIMENSIE: PIETER KALBFLEISCH EN LUCIA DE BERK. WAT HEBBEN BAYBASIN EN LUCIA GEMEEN? BE THERE!

Een compleet nieuwe analyse van de grootste rechterlijke dwaling uit de Nederlandse geschiedenis waarover alle cruciale vragen nog niet zijn beantwoord: waaraan stierven de baby’s? Waarom werd Lucia geslachtofferd? Waarom werd de doodsoorzaak van de baby’s vier keer gewijzigd? Kijk naar de filmpje hierboven en de volgende feiten springen direct in het oog:

Vanaf 13:30 komt Lucia te spreken over de dood van de baby’s. Rond 15:30 gaat het over Amber. Zij had het ‘zo benauwd’. Als een baby het extreem benauwd krijgt en uiteindelijk zelfs sterft, moer daar toch een medische verklaring voor aan te wijzen zijn?

Een ronduit bizar detail is dat Lucia op 9-11 tot verdachte werd bestempeld. Maar veel meer kunnen we met wat ze aangeeft over de ‘vexatoire’ handelswijze (de verdachte zo veel mogelijk kwetsen en vernederen) die haar ten deel viel. Ze noemt met name een raadsheer bij de Haagse Hof, van Dijk, die haar ‘met haar blikken leek te willen doden’. Over deze Van Dijk, een rechter met een verwoestende reputatie, werd geschreven dat zij Lucia op de zitting heeft toegebeten dat zij ‘haar mens-zijn heeft verloren’. Op 21:40 komt Lucia kort te spreken over de veroordeling tot levenslang door de Haagse rechtbank waar P. Kalbfleisch op dat moment vice-president was maar de facto moest worden gezien als de rechter met de meeste invloed. De vrouw van Kalbfleisch, Marleen Zuijderhoudt, is verbonden aan het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) dat de hele zaak tegen Lucia orkestreerde en aanstuurde: zij zit in het comite van aanbeveling van de Stichting Vrienden van het JKZ samen met de pedofiel Frits Huffnagel [backgrounds]. In algemene zin valt op dat het JKZ een enorm leger prominenten waaronder zelfs journalisten als Ferry Mingelen heeft weten te rekruteren voor een van de talrijke comites. Dat wijst op een bewuste marketing- en pr-strategie die erop gericht is slecht nieuws binnenboord te houden. Het JKZ ziet ook de baby’s zelf trouwens als waardevolle marketing-assets zoals blijkt uit deze foto op de site van de ‘vrienden’ van het JKZ Marleen en Frits:

Blijkt hieruit de men de baby’s bij het JKZ ziet als mensen die liefdevolle zorg behoeven of als ‘objecten’ die kunnen worden uitgebuit en uitgemolken? Goed, de hypothese die we thans opwerpen en die op alle openstaande vragen in de zaak-Lucia een antwoord geeft is deze: in het JKZ werden baby’s misbruikt door een perverse sekte sadistische pedofielen. Bij dit misbruik kwamen baby’s om het leven en medio 2001 liep dit zo uit de hand, dat er een ‘oplossing’ moest worden bedacht. Die oplossing was het presenteren van Lucia de Berk als een ‘moordmachine’. Het bestaan van dergelijke kringen waarin meestal ‘hoogwaardigheidsbekleders’ optreden staat vast. Baby’s zijn met name geliefd om hun natuurlijke zuigreflexen die worden ingezet ter orale bevrediging van de perverts. Dit is een posting van ‘Jo’ op deze website:

In het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort (PL 12 HL/01-029035 Politie Kennemerland) van 13/03/2001 wordt er in het getuigenis van Robert Warmerdam gesproken over Dutroux en een een zekere (arts?) Peter De Groot die in de jaren 1995-1996 praatten over ziekenhuizen en hoe daar kinderen te misbruiken, over bedwelmingsmiddelen, over wiegedood, over kinderen van kraamafdelingen meenemen en door hun zuigreflex zich oraal laten bevredigen en dit filmen, … Hoeveel kinderen zijn er die periode in ziekenhuizen in Den Haag en Amsterdam zogezegd ‘door wiegedood’ gestorven? …

‘Jo’ doelt op deze authentieke aangifte uit het Zandvoort-dossier. De inhoud daarvan komt heel dicht bij wat er mogelijk kan zijn gebeurd in het JKZ en de twee andere ziekenhuizen.

Is dit een wilde theorie? Een absurde vorm van complotdenken? Of is er inmiddels genoeg bekend geworden over de aard en de werkwijze van pedo-netwerken -met name in Nederland en Belgie- dat dit scenario realistisch kan worden genoemd? Er is een ultieme check die deze theorie kan staven: als de hypothese klopt heeft Pieter Kalbfleisch kennis van de werkelijke gang van zaken. Via hem is ‘geregeld’ -net als hij dat deed in de Chipshol-zaken via Westenberg- dat zijn ‘vrienden’ -de baby-verkrachters- de zaak zouden ‘winnen’, met andere woorden: dat Lucia coute que coute zou worden veroordeeld, bewijs of niet. Als Kalbfleisch deze kennis heeft, is het ondenkbaar dat hij zelf ooit voor de rechter zal komen. Met andere woorden: als Pieter Kalbfleisch niet voor de rechter wordt gebracht terwijl er een uiterst serieuze en vrijwel bewezen aangifte tegen hem is gedaan wegens meineed en corruptie, achten wij onze Lucia-pedo-hypothese bewezen! Maar daar komt nog wat bij. Dat is dat het al eerder is gebeurd dat een compleet fake-proces werd georganiseerd met vervalst bewijsmateriaal om de seksuele perversiteiten van de hoge heren te verhullen: de zaak-Baybasin! Waarom is wat mogelijk is gebleken in de zaak-Baybasin niet mogelijk in de zaak-Lucia?

De volgende verdere feiten uit de zaak-Lucia geven voeding aan onze hypothese:

1. Het JKZ bracht de zaak uit eigen beweging naar buiten, gaf nota bene een complete persconferentie en deed ook zelf aangifte tegen Lucia. Dat is ongekend. De natuurlijke reactie van een ziekenhuis is alles onder het tapijt te willen vegen.

2. Reeds vanaf het allereerste moment stond de schuld van Lucia vast. Het onderzoek is nooit objectief geweest. Hierbij vervulde het JKZ de leidende rol. Welk belang kan het JKZ hebben gehad bij het demoniseren van een medewerker die bij iedereen geliefd was? Waarom niet begonnen met haar in bescherming te nemen en te kijken of er andere verklaringen mogelijk waren?

3. Het onderzoek was vanaf het eerste moment extreem ‘vexatoir’: geen middel werd onbenut gelaten Lucia te kleineren en te beschadigen. Ze moest direct kapot, en wel volledig. De arrestatie aan het bed van haar stervende grootvader, de wijze waarop haar familie onder druk werd gezet, de sadistische verhoren -zie het YouTube-filmpje hierboven- het sadistische optreden van de rechters (met name van Van Dijk bij het Haagse Hof), zelfs het regime in de gevangenis was er nog op gericht Lucia kapot te maken. Waarom?

4. In 2004 sprak het Haagse Hof de straf uit van levenslang en TBS. Dat was nog nooit eerder voorgekomen en bleek volgens de Hoge Raad twee jaar later ook helemaal niet te kunnen. Waarom gebeurde dat?

5. In 2006 hielden zowel de Hoge Raad als het Hof te Amsterdam de ‘bewijsconstructie’ van het OM nog overeind terwijl toen al lang duidelijk was dat daar niets van deugde. Waarom?

6. De verdediging van Lucia werd vanaf het begin op extreme wijze tegengewerkt en kreeg structureel geen inzage in medische rapporten. Waarom? Wat viel er te verbergen?

7. De doodsoorzaak van de baby’s [Lucia werd in eerste aanleg veroordeeld voor vijf moorden en twee pogingen tot moord in drie Haagse ziekenhuizen] is maar liefst vier keer veranderd! In de meeste gevallen tot 2001 constateerde de arts aanvankelijk een ‘natuurlijke dood’. De dossiers zijn nooit volledig boven tafel gekomen. Toen, met het uitbreken van de affaire in september 2001, was er opeens sprake van ‘medisch onverklaarbaar overlijden’. Dat was door het JKZ ingestoken op de weg te openen naar de veroordeling van Lucia. De derde lezing was moord, ondermeer via vergiftiging. Bij de vrijspraak van Lucia was er tenslotte weer sprake van een ‘natuurlijke dood’. Deze operette kan en mag op geen enkele wijze serieus worden genomen!

Discussieer vanavond mee over onze Lucia-hypothese op KlokkenluiderOnAir, het enige echt journalistieke programma op de Nederlandse radio!

Print Friendly, PDF & Email
Share