web analytics

KLINK SABOTEERDE VACCIN-DEBAT

abklink.jpgSabotage minister komt aan de orde in kort geding op 22 oktober *Landsadvocaten van Pels Rijcken verdedigen NWO  en vaccinatie-mafia * Kamer laat zich naar de slachtbank leiden als de joden in WOII

Minister Ab Klink van VWS heeft afgelopen donderdag het (reeds uitgestelde) debat over de belangenverstrengelingen van vaccinatie-fetisjist en paniekviroloog Ab Osterhaus gesaboteerd door ‘ziek naar huis te gaan’. Dat blijkt uit een email van Fleur Agema, de aanvrager van het spoedebat, aan een verontruste burger. Agema meldt tevens dat het debat is uitgesteld tot ‘direct na de vaccinat het reces’. Hierdoor is het niet mogelijk dat de volksvertegenwoordiging kan controleren of Ab Osterhaus heeft gehandeld in het algemeneen belang of vanuit eigenbelang.  De conclusie moet luiden dat Osterhaus niet alleen door de complete MSM is bescherming wordt genomen, maar nu ook direct door het kabinet. Tevens moet worden geconcludeerd dat de kamer -Agema incluis- zich als lammeren naar de slachtbank laten leiden door het allemaal te blijven pikken en slikken. Zelfs sabotage van het democratisch proces en een levensbedreigend vaccin voor het hele volk krijgt de volgevroten en corrupte kamerleden niet in beweging! Hieronder de emailwisseling van Agema:

killervaccin.jpgGeachte heer Bierings,

Minister Klink is donderdag ziek naar huis gegaan. Het debat is direct na het reces.

Mvg,
Fleur Agema PVV
(aanvrager spoeddebat)

Verzonden vanaf mijn Windows Mobile®-telefoon.

—– Oorspronkelijk bericht —–
Van: Wilders G. [Privé] <[email protected]>
Verzonden: zaterdag 17 oktober 2009 12:16
Aan: Agema M. <[email protected]>
Onderwerp: Fw: [email protected]

Geert Wilders

Voorzitter Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

Geert Wilders MP
Chairman Party for Freedom (PVV)

—–Original Message—–agneskant
From: Frans Bierings <[email protected]>
To: Geel van P. (Publiek); Halsema F. (Publiek); Hamer M.I. (Publiek); [email protected] <[email protected]>; Pechtold A.; Rutte M.; Slob A.; Verdonk M.C.F.; Vlies van der B. [Privé]; Wilders G. [Privé]
CC: Voorzitter
Sent: Sat Oct 17 12:12:03 2009
Subject: [email protected]

Waarom is het spoeddebat over het bericht dat viroloog Osterhaus aandelen heeft in een bedrijf dat betrokken is bij de ontwikkeling van vaccins, van de agenda afgevoerd?
Ik heb mij hierover ten zeerste verbaasd. Had hij ineens geen belangenverstrengelingen meer? Volgens diverse informatiebronnen had hij wel degelijk diverse belangen, en meer dan hij zelf publiek heeft gemaakt of bevestigd.
Ik stel een duidelijk en eerlijk antwoord van elke fractie zeer op prijs.


Frans Bierings

Merk op dat de heer Bierings de mail aan alle fractievoorzitter heeft gestuurd maar dat slechts Agema heeft gereageerd. Vast staat dat de complete kamer en de fractievoorzitters in het bijzonder onophoudelijk zijn geattendeerd op de uiterst corrumperende belangenverstrengelingen van Osterhaus maar nooit hebben willen reageren! Dus de kamer gaat niet alleen accoord met sabotage van het democratisch proces door de minister, ze weigeren ook informatie tot zich te nemen die wijst op een misdadig vaccinatie-complot waarin Ad Osterhaus wordt ‘gebruikt’ om het vaccin te ‘verkopen’. Dit maakt de kamer zowel strafrechterlijk als civielrechterlijk direct aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van de vaccinatie! Tevens bewijst dit nog maar eens te overvloede dat er zonder enige twijfel sprake is van een complot. Over Ab Osterhaus hoeven we het nu al lang niet meer te hebben. De man is finished.

Print Friendly, PDF & Email
Share