web analytics

Klassenjustitie neemt hilarische vormen aan

OPROEP TOT ‘CETERUM CENSEO-ACTIE’ VOOR VERVOLGING DEMMINK

‘Ceterum censeo Carthaginem esse delendam’. Met deze beroemde zin sloot de Romeinse senator Cato Maior elke redevoering die hij hield af, waar deze ook over ging. De zin betekent ‘overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden’. De Romeinen stonden na het winnen van de Tweede Punische Oorlog tegen Carthago voor het dilemma wat ze moesten doen met de hoofdstad van de tegenstander: laten functioneren met het risico dat er opnieuw een vijandige macht kan ontstaan of met de grond gelijk maken. ‘Hardliner’ Cato was dus duidelijk voor de tweede optie en door steeds weer te herhalen dat Carthago verwoest moet worden wist hij uiteindelijk voldoende steun te verwerven. De stad werd met de grond gelijk gemaakt, de grond werd omgeploegd en in de voren werd zout gestrooid opdat er op deze gedoemde grond nooit meer iets zou kunnen groeien. Tot zover de geschiedenis. Thans roept deze website een ieder op tot een nieuwe ‘ceterum ceseo’-actie: overigens ben ik van mening dat Joris Demmink voor de rechter moet worden gebracht. Laat iedereen elk betoog, elk stuk met deze zinsnede afsluiten! Hoe kunnen we nog tolereren dat onze samenleving kapot wordt gemaakt door een weerzinwekkende vorm van klassenjustitie die gewone mensen vervolgt als betrof het een heksenjacht terwijl een hoogwaardigheidsbekleder als Demmink voor hetzelfde delict met rust wordt gelaten?

Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft in antwoord op kamervragen duidelijk laten blijken dat hij zijn pedofiele topambtenaar de hand boven het hoofd wenst te houden. Er is inmiddels aangifte tegen Demmink gedaan wegens pedofilie, maar door de genoemde houding van de minister hoeven we niet te verwachten dat deze aangifte door het OM in behandeling wordt genomen. Dat laat maar een mogelijkheid open: de roep van het volk! Er zou een opstand moeten uitbreken om de pedofiel Demmink richting rechter te krijgen om hem net als iedere andere Nederlander die wordt verdacht van een zwaar delict een ‘eerlijk proces’ te laten ondergaan. Wat is het voornaamste kenmerk van een gezonde democratische samenleving? Een goed werkende rechtsstaat! Dat die in ons land aan een ineenstorting bezig is was al langer bekend, maar als Demmink niet wordt vervolgd en voor de rechter wordt gebracht mogen we toch wel concluderen dat er uberhaupt geen rechtsstaat meer is in Nederland!. Dat Demmink schuldig is moge alleen al blijken uit het feit dat hij inmiddels op tientallen websites een pedofiel is genoemd zonder dat een van zijn advocaten daartegen is opgetreden. De hoogste ambtenaar van Justitie die het zich moet laten welgevallen een pedofiel te worden genoemd zonder dat hij daartegen kan optreden omdat er dan een beerput opengaat die zo stinkt dat de hele wereld zich in walging van ons land zal afkeren….. dat is de situatie waarin we thans onder leiding van Jan Peter ‘normen en waarden’ Balkenende verzeild zijn geraakt… Maar dat kan natuurlijk geen reden zijn Demmink te laten lopen waardoor hij tientallen en wellicht zelf honderden kinderen in de toekomst zal misbruiken die allemaal met trauma’s te maken zullen krijgen en de gemeenschap op gigantische kosten zullen jagen, nog afgezien van de seksuele delicten en perversiteiten waaraan de ‘Demmink-slachtoffers’ zich in de toekomst weer schuldig zullen maken want zo werkt dat met misbruikte kinderen… Demmink is kortom in elk opzicht een tikkende tijdbom die zo snel mogelijk onschadelijk gemaakt moet worden!. Net als Carthago moet ook Joris Demmink worden ‘omgeploegd’ en met een desinfecterend middel onschadelijk worden gemaakt! Dat kan alleen door hem voor de rechter te brengen en getuigen te laten verklaren hoe ze door Demmink zijn misbruikt…Intussen gaan we vrolijk voort met het oppakken en vervolgen van ‘gewone’ pedofielen zoals die schooldirecteur uit Putte die kinderen op zijn school zou hebben misbruikt (zie eerste link van dit stuk). Ceterum censeo dat Joris Demmink voor de rechter moet worden gebracht! Zegt het voort! Joris Demmink is een volksgericht meer dan waard!

Print Friendly, PDF & Email
Share