web analytics

Kinderporno-activist Belgie wordt ‘geliquideerd’

morkhoven.jpgBelgische justitie ruimt aktievoerder Marcel Vervloesem onder de stilzwijgende blik van de Belgische Koning uit de weg 

Brussel, 5.8.2008 – Het Antwerpse parket-generaal dat zich benauwd voelt door de aangroeiende kritiek in binnen- en buitenland omtrent de ontelbare onregelmatigheden in het strafdossier van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, heeft laten weten dat zij Marcel Vervloesem zo snel mogelijk wil opsluiten. Het parket-generaal van Antwerpen denkt met de snelle opsluiting van Marcel Vervloesem waarschijnlijk te voorkomen dat de zaak voor het Europees Hof komt. Zoals men weet, verdwenen er talrijke dossiers en dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem. Ook de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Belgische Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, zijn spoorloos verdwenen. De verdwijningen werden door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd. Vervloesem die zwaar ziek is (hart, suikerziekte, kanker) heeft al aangekondigd dat hij vanaf de eerste dag van zijn opsluiting in honger- en dorstaktie zal gaan.  Het is algemeen bekend dat de Belgische overheid die alles deed om Carine en Gino Russo, Marie Françoise-Botte, Regina Louf en Tiny Mast het zwijgen op te leggen, besloten heeft om Marcel Vervloesem uit de weg te ruimen omdat zij daarmee hoopt de kinderpornozaak Zandvoort definitief in de doofpot te kunnen stoppen.

De liquidatie van Marcel Vervloesem is de zoveelste op een rij. Ook Morkhovenmedewerkster Gina Bernard Pardaens en talrijke getuigen uit de zaak Dutroux werden vermoord of kwamen op één of andere geheimzinnige manier om het leven. Eén dezer dagen zal de Vlaamse pers waarschijnlijk uitpakken met een onschuldig vakantieberichtje waarin staat dat Marcel Vervloesem die zij 10 jaar lang als ‘kindermisbruiker’ omschreef terwijl zij met justitie over de kindermisbruiken zweeg, ‘omwille van zijn zelfgewilde hongeraktie in de gevangenis van Turnhout overleden is’. De mededeling van het Antwerpse parket-generaal komt niet geheel onverwacht. Op 1.8.2008 werden de blogs ‘lepeededamocles’ en ‘jannettseemann’ waarop men enkele foto’s kon zien van gefolterde en misbruikte kinderen uit de kinderpornozaak Zandvoort, gesloten. Ook de Open Brieven aan Zijne Heiligheid de Paus en de Duitse Bondskanselier Dr. Angela Merkel verdwenen daarmee van het Internet http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/tag/1/Angela%20Merkel) De -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 kinderen (waaronder ook baby’s) op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd en het gemediatiseerde proces tegen Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem werd enkel gebruikt om deze kindermisbruiken in de doofpot te stoppen.

albert.jpgDe Belgische Koning en het Belgische Koningshuis zullen de moord op Marcel Vervloesem (hoe moeten we het anders noemen) mee op hun geweten hebben.
In zijn brief van 17 april 1997 liet de Koning het volgende mededelen aan Marcel Vervloesem:

‘De Koning en de Koningin hebben mij gelast ontvangst te melden van uw brief waarvan zij met aandacht kennis genomen hebben. De Vorsten blijven zich inzetten voor het probleem van verdwenen kinderen en hebben elke getroffen familie in audiëntie ontvangen. Zij volgen alle betrokken dossiers in nauwe samenwerking met de heer De Clerck, Minister van Justitie. Hunne Majesteiten hebben op 7 maart 1997 de familie Ben Aïssa in audiëntie ontvangen en hebben haar onder meer bevestigd dat ze op de Rondetafel van 18 oktober 1996, de verbintenis aangegaan hebben contact te blijven houden met elke beproefde familie en de strijd te willen voortzetten om te voorkomen dat andere kinderen het slachtoffer zouden worden van mishandeling.’

Eerder werden dertig getuigen in de kinderporno-zaak rond Marc Dutroux die mogelijke verklaringen konden afleggen over kinderporno-netwerken van hooggeplaatsten eveneens geliquideerd. Hierover is het boek verschenen van Douglas de Coninck Dode Getuigen. Ook zijn vrijwel alle journalisten die het opnamen voor de X-getuigen zwaar geintimideerd waarover later wellicht meer.

Print Friendly, PDF & Email
Share