web analytics

Kerkhof Kalbfleisch: ook in de Jazz!

FRAUDE EN MANIPULATIE IN SERCO-RECHTSGANG * IDEM IN CHIPSHOL-RECHTSGANG * SABOTAGE ONDERZOEKEN BIJ NMa * ONRECHTMATIGE OPDRACHTVERSTREKKING AAN VRIENDJE BIJ NMa * NU OOK: PUINHOPEN IN DE HAAGSE JAZZ-WERELD: HET KERKHOF-KALBFLEISCH * JEROEN SPARROW: KOM ER MAAR IN!

LAATSTE NIEUWS: KALBFLEISCH ‘MET VERLOF‘ OM MET SPARROW TE WERKEN AAN ‘ZIJN VERDEDIGING’ * WIE WORDT ZIJN ADVOCAAT? HARRO KNIJFF?

Mede onder verantwoordelijkheid van Pieter Kalbfleisch als voorzitter van het bestuur van Pure Jazz te Den Haag is in de residentie een financiele chaos ontstaan rond de Jazz-podia die er recent toe geleid heeft dat de ene schuldeiser na de andere zich meldde: optredende artiesten maar ook de zalen-verhuurder World Forum worden in de media genoemd. Pure Jazz kreeg onder leiding van Kalbfleisch tonnen aan subsidie waarover het nimmer verantwoording heeft afgelegd. Vragen hierover aan de gemeente worden niet beantwoord. Nadat het North Sea Jazz-festival in 2005 uit Den Haag verkaste naar Rotterdam

wilde de residentie toch doorgaan met het aanbieden van Jazz-events. Maar het nieuwe festival, Pure Jazz Fest, raakte reeds direct in de financiele problemen ondanks een subsidie van zes ton van de gemeente. Toen werd Kalbfleisch (begin 2007) verzocht de zaak te ‘regelen’ en zitting te nemen in het bestuur, als voorzitter. Met als gevolg dat thans zowel muzikanten als de zalen-verhuurder niet blijken te zijn uitbetaald. Hetgeen overigens weer ontkend wordt door organisator Ruud Wijkniet. Puinhoop dus. Een puinhoop die nog groter wordt door de totaal ondoorzichtige relatie tussen de stichtingen Pure Jazz en The Hague Jazz die blijkens de website van die eerste zij aan zij opereren, maar elkaar in tijden van ’tegenwind’ minder vriendelijk gezind lijken te zijn. Zo meldde de genoemde organisator Wijkniet van The Hague Jazz op 8 april als reactie op de beschuldigingen van wanbetalingen: Volgens Wijkniet heeft de artiestenbond NTB het festival The Hague Jazz verward met het andere Haagse jazzfestival Pure Jazz. Dit festival raakte enkele jaren terug in de problemen en bestaat inmiddels niet meer. Dat is een goeie!! De artiesten treden op voor een festival van Wijkniet, krijgen geen geld en dan krijgen ze te horen: ja jongens, jullie zijn in de war met een ander festival ‘dat inmiddels niet meer bestaat’ maar waarvan Pietertje Kalbfleisch nog wel in het bestuur zit van de stichting, kijk naar op de site van de NMa! De verstrengeling en de ondoorzichtige verhouding tussen de twee Jazz-stichtingen zijn natuurlijk extra pijnlijk in het licht van Kalbfleisch als concurrentie- en mededingingsgoeroe van Nederland!

In de stukken van de gemeente worden Pure Jazz en The Hague Jazz steeds samen genoemd en krijgen ze ook beiden subsidie. Wel zou er binnen de gemeente op worden aangedrongen op ‘samenwerking’ als vereiste voor verdere subsidiering. De kwestie komt nog een extra op scherp te staan door de rol van Frits Huffnagel als subsidie-gevend wethouder [backgrounds; ook in 2008 al ‘geen inzage’ door de gemeente!]. Huffnagel is een pedofiel en een prominente VVD’er; ook Kalbfleisch is op allerlei manieren verbonden aan het pedo-netwerk waarvoor hij hand- en spandiensten verleent, ondermeer als lid van de Deetman-commissie die seksueel misbruik in de Katholieke Kerk moet wegmoff onderzoeken.

Waar Pure Jazz dus reeds in 2007 in enorme financiele problemen verkeerde, blijkt ook counterpart dan wel concurrent The Hague Jazz niet bepaald solvent, zulks ondanks de miljoenen belastinggeld die de afgelopen jaren naar beide clubs zijn toegestroomd. De rechtspersoon achter The Hague Jazz, Clockround Events te Rijswijk (Diepenhorstlaan 5) blijkt volgens de laatste jaarrekening (2007) een schuld te hebben van bijna negen ton.

Print Friendly, PDF & Email
Share