web analytics

Kat niet ontvankelijk in klacht tegen NRC

NVJ-SITE GEEFT UITSPRAAK RVDJ LEUGENACHTIG WEER

‘RVDJ: klacht Kat tegen NRC ongegrond’. Aldus de kop boven het stuk van vandaag op Villamedia.nl, de nieuwssite van de NVJ. In werkelijkheid echter werd Kat niet-ontvankelijk verklaard, hetgeen betekent dat de Raad zich niet inhoudelijk met de klacht heeft beziggehouden. Volgens Kat geeft de wijze waarop de NVJ met deze zaak omgaat aan dat ‘de NVJ zelf elke impuls richting de normale journalistieke praktijk heeft afgelegd en zich nog uitsluitend bezighoudt met het dienen van de belangen van de gevestigde media. Zelfs flagrante en doorzichtige leugens worden hierbij niet geschuwd. Het feit dat ik zelf lid van van de NVJ en NRC Handelsblad niet doet hieraan blijkbaar niets af. Wellicht speelt hier een rol dat de gevestigde media ten dode zijn opgeschreven wat de NVJ wanhopig maakt.”

De klacht richtte zich op evident leugenachtige berichtgeving in NRC Handelsblad. De RVDJ stelt nu in haar uitspraak dat ‘Kat niet persoonlijk door het (leugenachtige) hoofdredactioneel commentaar is geschaad’. Een compliment voor de RVDJ is dat de samenstelling niet direct wijst op duidelijke belangenverstrengelingen en dubbele petten. Anders gezegd: de Raad heeft voor deze zaak de meest grijze nobodies opgesteld die het in huis heeft met als voorzitter ene Troostwijk en verder Cisca ‘emancipatiering’ Dresselhuys, ene van Meurs en ene van Schaveren.
Op de site villamedia.nl waar klokkenluideronline een banner heeft met daaronder korte tekstjes over stukken op de site heeft de redactie recent een tekst verwijderd. Die tekst luidde ‘RVDJ manipuleert de feiten’ en ging over de zaak Op de Coul/de Volkskrant waarin de RVDJ de aard van de klacht van Op de Coul dusdanig gemanipuleerd heeft weergegeven, dat De Volkskrant uit de wind kon worden gehouden. Op de Coul heeft naar aanleiding van dit optreden door de Raad enkele brieven geschreven die eerder op deze site zijn gepubliceerd.

Print Friendly, PDF & Email
Share