web analytics

Kankerverwekkend hout

PRODUKTIE KANKERVERWEKKEND HOUT GAAT GEWOON DOOR

Door Pamela Hemelrijk
Ondanks een Europees verbod gaat de Nederlandse regering ijzerenheinig door met het op grote schaal vergiftigen van het Nederlandse volk. De productie van met arsenicum ge?mpregneerd hout is nog steeds in volle gang, hoewel staatssecretaris Van Geel al anderhalf jaar geleden, in het staatsblad nog wel, maatregelen heeft aangekondigd. VROM hult zich in een ijzig stilzwijgen, en vertikt het om vragen te beantwoorden. Het begint erop te lijken dat Saddam Hoessein niet het enige staatshoofd was dat chemische wapens inzette zijn eigen bevolking. Lees en huiver.

Aan Bas Vereecken
Hoofd Persvoorlichting
Ministerie van VROM

Geachte meneer Vereecken,

Al een volle maand stel ik nu pogingen in het werk om van uw afdeling antwoord te krijgen op ??n simpele vraag. Die vraag luidt: hoe staat het met de maatregelen die staatssecretaris Van Geel, bij besluit van 17 mei 2004, in het staatsblad heeft aangekondigd tegen het gebruik van ge?mpregneerd hout?
Voor de goede orde sluit ik de tekst van dat besluit bij, alsmede de tekst van de Europese richtlijn waarbij dat hout in de ban is gedaan, en een achtergrondverhaal van mijzelf:

biomassa.polie

katholieknieuwsblad

klokkenluideronline

Talloze malen is mij toegezegd dat uw medewerkster Joyce Veekman mij op de hoogte zou brengen van de stand van zaken in deze. Ook door u. Maar ik verneem taal noch teken, en telefonisch tot u doordringen blijkt een onmogelijkheid. Ik krijg keer op keer te horen, dat Joyce “niet op haar plek zit”, “in bespreking is”, of “vandaag niet aanwezig is; probeert u het morgen maar weer”, enz. enz.
Mag ik u erop wijzen dat uw salaris door de belastingbetaler wordt gefourneerd, en dat u in ruil voor die centen geacht wordt voorlichting te verstrekken aan de pers?
Ik vraag u nogmaals vriendelijk doch dringend om te reagerern.
Kopie van deze mail gaat naar diverse kamerleden, websites, krantenredacties en de nationale ombudsman.
Hoogachtend,

Pamela Hemelrijk

Print Friendly, PDF & Email
Share