web analytics

Kamervragen van Van Velzen (SP) over landmijnen

ALLEEN SP SLAAT AAN OP MIJNENRAMP ENSCHEDE

— Velzen van Krista
wrote:

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Velzen van Krista

Verzonden: dinsdag 18 oktober 2005 13:23
Aan: Vragen-Griffie
Onderwerp: schr vragen over mijnen en de vuurwerkramp in enschede

Schriftelijke vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Defensie en de minister van binnenlandse zaken over het aantreffen van militaire ontstekingsmechanismen bij de vuurwerkramp in Enschede en de vernietiging van de AP 23 mijn.

> 1. Kent u het artikel “Dood aan de klokkenluider?
>
> 2. Is het juist dat er delen van
> ontstekingsmechanismen van
> militaire explosieven zijn gevonden in Enschede na
> de ontploffing van de
> vuurwerkfabriek? Zo ja, om welke militaire
> explosieven gaat het hier?
> Waren hier ook AP-23 mijnen bij? Welke hoeveelheden
> waren er opgeslagen
> in Enschede/ bij SE Fireworks? Waarom is hiervan
> eerder geen melding
> gedaan? Hoe verklaart u het aantreffen van militaire
> ontstekingsmechanismen?

> 3. Kunt u expliciet uitsluiten dat er bij de
> vuurwerkexplosie in
> Enschede explosieven/munitie/defensiematerieel is
> ontploft? Zo nee,
> waarom niet? Welk defensiematerieel was opgeslagen
> op het terrein van SE
> Fireworks en in welke hoeveelheden?

> 4. Is het juist militair getrainde experts op het
> gebied van
> gevaarlijke stoffen die tijdens hun hulpverlenende
> werkzaamheden deze
> detonators aantroffen daags na de ramp rapport
> uitbrachten maar prompt
> werden weggestuurd met de mededeling dat zij hun
> bevindingen vooral niet
> wereldkundig moeten maken? Wie heeft het besluit
> genomen om deze
> hulpverleners te verhinderen hun ernstige
> bevindingen te rapporteren?
> Ben u bereid hier diepgravend onderzoek naar te
> doen?

> 5. Is het u bekend dat deze hulpverleners in de
> weken na de ramp
> diverse malen telefonisch anoniem met de dood zijn
> bedreigd? Is er
> technisch onderzoek geweest naar de herkomst van
> deze
> telefoongesprekken? Wat was hiervan de uitkomst?

> 6. Herinnert u zich uw toezegging dat mei 1998 alle
> AP 23 mijnen
> vernietigd zouden zijn (2) Is het juist dat in 1998
> niet alle exemplaren
> van de AP-23 zijn vernietigd? Zo ja, waarom niet?
> Hoeveel exemplaren
> zijn er niet vernietigd? Zo nee, wanneer is het
> restant van 20.073
> mijnen vernietigd? Waar is dit gebeurd? Bent u
> bereid de
> vernietigingsrapporten van de AP-23 openbaar te
> maken? Zo nee, waarom
> niet?

> 7. Is het juist dat het transport van de te
> vernietigen mijnen voor
> grote logistieke problemen zorgde? Zo ja, waaruit
> bestonden die
> problemen? Is dat probleem ooit opgelost, zo ja hoe?

> 8. Is het juist dat een deel van deze mijnen op
> particuliere
> opslagterreinen is opgeslagen? Zo ja, bent u bereid
> de Kamer te
> informeren welke terreinen het hier betrof, om welke
> periode het gaat en
> of u de plaatselijke autoriteiten (burgemeester en
> wethouders, politie
> en brandweer) hierover hebt ingelicht? Zo nee,
> waarom niet? Worden er
> nog steeds AP23 mijnen op particuliere terreinen
> opgeslagen? Zo ja,
> waar? Zij er Nederlandse AP-23 mijnen in het
> buitenland terecht gekomen
> zonder uiteindelijk vernietigd te worden? Zo ja,
> waar en welke
> hoeveelheden? Zijn er mijnen opgekocht en zo ja door
> wie en in welke
> hoeveelheden?

> 9. Kunt u aangeven of er nog ander defensiematerieel
> wordt of werd
> opgeslagen op particuliere terreinen? Om welke
> terreinen gaat het en in
> welke periode werd welk materieel bij particulieren
> opgeslagen?

> Bron:
>
> 1. Nieuwe Revu, 19 oktober 2005, Alexander Nijeboer
> “Dood aan de
> klokkenluider”
> 2. Brief 19/12/1997 25600 X nr 39

Print Friendly, PDF & Email
Share