web analytics

Kamervragen over procedures tegen journalisten

kamer.jpgUit dit artikel van Alexander Nijeboer op De Nieuwe Reporter blijkt dat het min of meer staande praktijk is geworden dat ‘leden’ van het overheids-apparaat die (meestal terecht) onder vuur komen te liggen van de journalistiek de journalisten in kwestie op kosten van de belastingbetaler voor de rechter slepen om ze te slopen via peperdure procedures. Alexander zelf trof dit lot nadat hij werd gedaagd door ex-staatssecretaris Cees van der Knaap en ex-topman van de marechaussee Diederik Fabius; hij moest zijn huis verkopen. Micha Kat werd door de Haagse rechter Hans Westenberg gedagvaard; in deze zaak declareerde de advocaat van Westenberg bijna 80.000 euro bij de Raad voor de Rechtspraak die de rechtsgang betaalt. Kat heeft hier amper 8.000 euro tegenover kunnen zetten maar won toch. Een ander aansprekend voorbeeld van een topambtenaar die op kosten van de belastingbetaler ten strijde trok tegen de journalistiek is Joris Demmink die werd beschuldigd van kindermisbruik. Het is niet voor te stellen dat deze topambtenaren de vrijheid van meningsuiting die hen moet controleren mogen bestrijden op kosten van de burger van dit land. Journalistenvakbond NVJ is op de hoogte van deze enorme misstand, maar weigert (vooralsnog) in beweging te komen. Twee kamerleden van de PvdA doen dat wel via enkele vragen…

aan de ministers van Defensie en BZK. Hieronder de tekst van deze vragen:

Partij van de Arbeid
Den Haag, 27 februari 2008

Vragen van de leden Eijsink en Heijnen (beiden PvdA) aan de ministers
van Defensie en BZK

over de vergoeding van juridische bijstand.

1.       Bent u bekend met het artikel “Defensie betaalde ^juridische
procedures om klokkenluidersboek te verbieden”? 1)   Kunt u de feiten
uit dit artikel, voor zover het Defensie betreft, bevestigen?

2.       Welke regels zijn er voor de vergoeding door de overheid van
juridische kosten die bewindslieden, (hoge) ambtenaren en derden maken
als zij op persoonlijke titel procederen, wat is het beleid in deze en
welke afwegingen worden hierbij gemaakt?

3.       In hoeverre zijn bij de in dit artikel vermelde procedures
deze regels voor vergoeding van juridische kosten correct toegepast door het
ministerie van Defensie?

4.      Kunt u een overzicht geven van alle andere gerechtelijke
procedures over de afgelopen 10 jaar waarbij Defensie juridische kosten
vergoed heeft voor bewindspersonen, ambtenaren of andere personen,
onder vermelding van aard van de procedure, de vergoede kosten per procedure
en de status van degene op wiens persoonlijke titel geprocedeerd werd?

5.       In welke van de gevallen was er sprake van vergoeding van de
kosten gemaakt door de lands^advocaat?

6.      Mag verondersteld worden dat in alle gevallen, dat facturen van
de lands^advocaat of andere ^advocaten en externe juristen betaald
worden, deze facturen ook de specificatie bevatten tegen welke kosten
ten behoeve van welke persoon/personen en in welke procedures
juridische ondersteuning is verleend?

7.       Welke regels zijn er voor de inhuur van externe juristen? Zijn
die in alle gevallen toegepast?

8.       In hoeverre is juridische expertise binnen het departement van
Defensie en de krijgsmacht de afgelopen 10 jaar ingezet ter
ondersteuning van bewindslieden, ambtenaren of derden in zaken waarbij
zij op persoonlijke titel hebben geprocedeerd? Wat zijn daarvoor de
regels en welke overwegingen hebben daarbij een rol gespeeld?

9.      Bent u bereid om al deze gemaakte of vergoede kosten voor
juridische bijstand en mogelijke bijkomende onkosten te toetsen op hun
rechtmatigheid en de Kamer daarover onverwijld te informeren?

1)         bron http://www.denieuwereporter.nl/?p=1507

Persvoorlichting Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T   070 318 2694
E   [email protected]

Print Friendly, PDF & Email
Share