web analytics

Kamervragen over kindermisbruik Justitie-SG

ALLEEN PVV DURFT VRAGEN TE STELLEN OVER AANGIFTE TEGEN DEMMINK

De PVV heeft naar aanleiding van de aangifte vorige week Kamervragen gesteld. Deze werden binnen recordtempo (nog geen drie uur) beantwoord door minister Hirsch Ballin en luiden alsvolgt:

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het bericht “Aangifte om pedofilie tegen een hoge ambtenaar”?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2 en 3
Bent u bekend met een rapport dat afkomstig zou zijn van de Turkse overheid en waarin vermeld zou staan dat een topambtenaar van uw ministerie in Turkije seks met jonge kinderen zou hebben gehad? Zo ja, sinds wanneer kent u dit rapport?

Hebt u een onderzoek ingesteld of gaat u een onderzoek instellen naar de authenticiteit van dit rapport? Zo ja, wilt u de Kamer informeren over uw bevindingen, conclusies en eventueel te nemen maatregelen? Zo neen, waarom niet?

Antwoorden 2 en 3
Een dergelijk rapport is mij op dit moment onbekend. De citaten in de aangifte, die zouden zijn gebaseerd op een rapport als in de vraag bedoeld, vertonen overeenkomsten met Turkse krantenberichten uit 2006 waarvan niet is vastgesteld dat zij enige feitelijke grondslag hadden. Het openbaar ministerie stelt inmiddels een oriënterend onderzoek in naar aanleiding van de aangifte. Ik wacht de uitkomsten van het onderzoek af en zal de Kamer daarover berichten. De aangifte geeft mij geen aanleiding tot het treffen van enige maatregel.
(bron: 1 Vandaag)

Het is echt ongelofelijk dat zowel de PvdA als de VVD als het CDA als D 66 als Groen Links als zelfs de SP het niet aandurven een zaak te maken van de affaire-Demmink die ons land onvoorstelbare schade berokkent. Waarschijnlijk houdt Demmink de hele Nederlandse politiek in een wurggreep doodat hij ergens een ‘informatie-tijdbom’ heeft geplaatst die tot ontploffing komt zodra er tegen hem een serieuze zaak wordt opgestart. Er zijn al aanwijzingen in die richting. Het zou gaan om orgieen en sexfeesten waaraan de top van juridisch Nederland deelneemt en die werden of worden georganiseerd in Hotel Des Indes in Den Haag door ene meneer E. de Kroes, u weet wel, die van die vrijbrief… Binnenkort de video’s!

Print Friendly, PDF & Email
Share