web analytics

Kalbfleisch saboteerde NMa-onderzoeken

BREAKING *** BREAKING *** BREAKING: HAAGS KINDEROPVANG-KARTEL TABOE VOOR NMa *** THUISADRES JORIS DEMMINK STOND IN HAAGS KINDEROPVANG-REGISTER *** KINDEROPVANG IN GREEP DUISTERE KRACHTEN *** WAT ZIJN DE BANDEN TUSSEN KALBFLEISCH EN DEMMINK? ***25 NOVEMBER RECHTSZAAK: BEROEP TEGEN NMa *** WAT DOET KALBFLEISCH (EX-KINDERRECHTER) IN KINDERMISBRUIK-ONDERZOEKSCOMMISSIE? *** LINKEN MET ‘GPD-GATE’ *** KALBFLEISCH WOENSDAG ZELF ONDER EDE IN CHIPSHOL-GATE

De NMa saboteert al bijna tien jaar een klacht en een onderzoek naar een (vermeend) kartel in de kinderopvang te Den Haag. Deze sabotage raakte in een stroomversnelling nadat Pieter Kalbfleisch in 2005 bestuursvoorzitter werd van de NMa waarbij zich de meest bizarre zaken voordeden. De NMa weigerde de klacht serieus te nemen en in actie te komen tegen het kartel dat bestaat uit DAK, Triodus en 2Samen. Deze organisaties drukken nieuwkomers met behulp van de gemeente uit de markt, zo ook de organisatie van klager Jos Hendriks. Op 12 maart besliste de NMa opnieuw negatief over vervolging van het kartel

nadat Hendriks een herzieningsverzoek had ingediend op een negatieve beschikking van 2001, reeds toen op een bezwaar van Hendriks tegen de non-vervolging [lees de beschikking]. Deze hernieuwde weigering is absurd omdat Hendriks tal van nieuwe bewijsstukken op tafel wist te leggen waarin het kartel onomstotelijk wordt vastgesteld. Hendriks sleept de NMa nu zelf voor de rechter om vervolging van het ‘Haagse kinderopvang-kartel’ af te dwingen. Maar wat is hier allemaal in hemelsnaam aan de hand? Wat drijft de voormalig kinderrechter Pieter Kalbfleisch om in deze zaak te bedriegen en te manipuleren? Heeft het iets te maken met het huis van Joris Demmink dat tot 2008 in het kinderopvang-register stond van de Gemeente? En wat doet Pieter Kalbfleisch met al zijn functies en bijbanen in hemelsnaam in de commissie-Deetman die seksueel misbruik onderzoekt van kinderen binnen de RK Kerk?

Jos Hendriks kocht in 1998 een monumentaal pand aan de Scheveningse Badhuisweg om daarin met zijn partner een kinderopvang-bedrijf te beginnen met 40 ‘kindplaatsen’. Maar de Gemeente reageerde als door een wesp gestoken met allerlei ingewikkelde bezwaren en aanvullende eisen tot het zelfs zover kwam dat het pand achter de rug van Hendriks om werd verkocht via een ‘overvaltechniek’ aan de in Haagse vastgoed- en zwart geld-kringen bekende Rob Hansen. Hendriks was verbijsterd: in plaats van hem te helpen en welkom te heten, maakte te Gemeente hem op ongekend agressieve wijze kapot. Wat speelde hier?

In 2001 diende Hendriks een klacht in bij de NMa tegen een vermeend kartel in de Haagse kinderopvang dat concurrenten zou weren met behulp van de Gemeente. Het Financieele Dagblad wijdde in oktober 2001 zelfs nog een opening aan dit kartel in een stuk van de hand van Martin Visser. De klacht en de publiciteit leidden tot kamervragen die werden beantwoord door staatssecretaris M. Vliegenthart (PvdA). Op 14 december 2001 wees de NMa de klacht af waarop Hendriks in bezwaar ging. Dat bezwaar werd afgewezen op 14 juni 2002: niet is gebleken dat aan de aan de orde zijnde gedragingen van de koepelorganisaties (Dak, Triodus en 2Samen) een overeenkomst of afstemming ten grondslag lag.

Hendriks ging vervolgens op zoek naar meer bewijs voor de kartelvorming die hij zelf op zo’n agressieve wijze aan den lijve had ondervonden. Hiertoe vroeg hij stukken op bij de Gemeente Den Haag maar die kreeg hij niet. Hendriks: “De Gemeente begon stukken te verduisteren, te liegen en te bedriegen.Ik heb 22 procedures moeten voeren bij de Raad van State om deze stukken in handen te krijgen. In 2007 kwamen ze dan eindelijk boven tafel: ze waren zeer incriminerend!” Met deze nieuwe stukken in handen toog Hendriks opnieuw naar de NMa waar inmiddels Pieter Kalbfleisch de lakens uitdeelde.Vanuit nieuwe Europese regelgeving waren ook zogeheten ‘kartel-ondersteuners’ strafbaar gesteld waardoor ook de Gemeente Den Haag in het bereik van de NMa kwam. Hendriks: “Met deze nieuwe stukken in de hand zou de NMa het onderzoek snel kunnen afronden en de vervolging kunnen opstarten”. Quod non.  Maand na maand werd Hendriks aan het lijntje gehouden (don’t call us, we’ll call you) door ene Schaap van de NMa. 2008: nul komma nada. 2009: “In februari verwachten we het onderzoek af te ronden”. Maar Hendriks kreeg niets, opnieuw. In september 2009 diende hij een WOB-verzoek in naar het rapport over de kartelvorming in de Haagse kinderopvang van de NMa. De NMa: “Het rapport ligt bij de minister, wij gaan er niet meer over, wij kunnen het niet afgeven.”

Aldus belandde de zaak op het bureau van staatssecretaris S. Dijksma (PvdA). Maar inmiddels was er een andere affaire uitgebroken waarvan Hendriks het sterke vermoeden heeft dat die direct verband houdt met deze zaak: de zogeheten ‘GPD-spionage affaire’ [backgrounds] waarbij minister Donner via ‘spionnen’ op zijn ministerie kon ‘inbreken’ in de computers van de GPD en zo kon zien wat ze zouden gaan publiceren. Deze affaire brak uit direct nadat Hendriks de stukken in handen kreeg van de Gemeente. Hendriks: “Donner was als de dood dat er iets in de pers zou verschijnen over de manipulaties van de onderzoek naar het Haagse kinderopvang-kartel. Dat is mijn stellige overtuiging. Ja, dat heeft zeker te maken met kindermisbruik en pedofilie.” Donner wordt door meerdere bronnen in verband gebracht met kindermisbruik en geldt als de ultieme beschermheer van Joris Demmink.

Hendriks kreeg het rapport via Dijksma in handen. Hij was verbijsterd. Onthutst. Kon zijn ogen niet geloven: in het hele NMa-rapport werd met geen woord gerept over het Haagse kinderopvang-kartel! En dat terwijl het rapport het directe gevolg was van zijn klacht tegen dat kartel en was afgedwongen op basis van damning information over dat kartel waarvoor hij zes jaar lang heeft moeten procederen! Maar er was nog iets raars aan de hand met dat rapport. Iets heel raars. De NMa bleek het onderzoek namelijk te hebben uitbesteed aan onderzoeksbureau RegioPlan. Dat is absurd en alarmerend, omdat de NMa nu juist is opgericht voor het zelf doen van deze onderzoeken en daarvoor ook de deskundigheid in huis heeft. Hendriks: “Het gaat hier om een opzetje tussen het Ministerie en de NMa. Ik heb inmiddels zwart op wit van de NMa dat Regioplan geen enkele informatie heeft ontvangen over het Haagse kartel. Dit stuk zal een belangrijke rol gaan spelen in de zaak van 25 november waarmee ik de NMa alsnog wil dwingen het kartel aan te pakken.”

Op 13 november 2009 dient Hendriks bij de NMa een verzoek in het besluit van 14 december 2001 om het kartel niet te vervolgens te herroepen, zulks op basis van de container aan nieuwe feiten en informatie die na 2001 boven tafel is gekomen. Op 12 maart 2010 wordt het verzoek afgewezen. Kalbfleisch: “De door de heer Hendriks aangedragen informatie bevat geen nova in de zin van art. 4:6 Awb,”

Woensdag as. wordt Pieter Kalbfleisch onder ede gehoord in de Chipshol-verhoren [backgrounds]  over manipulaties en machinaties bij de Haagse rechtbank in de periode 1994 – 1997. Locatie: rechtbank Utrecht. Tijd: vanaf 09:00 uur.

Print Friendly, PDF & Email
Share