web analytics

Kafka-achtig getouwtrek om Brinkman-miljoenen

brinkman-miljoenen.jpgEen ‘Staatscommissie’ onder leiding van de ‘machtigste man van Nederland’ (hier meer details) mag de komende jaren steeds acht miljoen Euro uitdelen aan ‘de media’. Een geschenk uit de hemel of een kiss of death? Waatschijnlijk het laatste. Want om te beginnen zijn de media ernstig verdeeld over de vraag of het geld moet worden aangenomen of niet. De staatsgeile NVJ is fanatiek voor, maar ‘kwaliteitsmedia’ als NRC en Elsevier willen er weer niets van weten terwijl Pieter ‘de zoon van Bernhard’ Broertjes juist weer met gretigheid de monarchistische handen uitstrekt, hunkerend naar elke aalmoes die hem wordt toegeworpen -en dat terwijl hij loopt de roepen (duidelijk een leugen) dat zijn Volkskrant miljoenen winst maakt. Totale chaos dus binnen de MSM over de Brinkman-miljoenen. Maar ook de commissie zelf waarvan gisteren in de Rode Hoed te Amsterdam enkele leden aanwezig waren (niet Eelco zelf, te veel nevenfuncties) heeft nog niet het flauwste benul over hoe de miljoenen te besteden. Bart Brouwers van de commissie (waar komt deze man opeens vandaan? Who the fuck is….?) gaf in de volgende beleidslijn vrij: het geld is bestemd voor de journalistiek, maar niet voor individuele journalisten. Op een vraag van uw webmaster deze wat onduidelijke stellingname nader uit te werken, moest hij het antwoord schuldig blijven. Echter, op de vraag of het geld dan naar bestaande titels zou vloeien teneinde ‘hun gaten in de begroting te dichten’ zoals lid van het panel Mark Koster honend concludeerde, daarop kon ook al weer geen antwoord worden gegeven. Een totale, hilarische maar ook tenenkrommende chaos dus, daar in de Rode Hoed onder leiding van Clairy Polak die het bij tijd en wijlen ook allemaal niet meer begreep en zag zitten.
Binnenkort op deze site: een videoverslag van deze begrafenisplechtigheid van de MSM met interviews met o.a. Pieter Broertjes, Frits van Exter en Arendo Joustra.

Bizar in de bijeenkomst was dat niemand ook maar enige besef aan de dag legde inzake de belangenverstrengelingen van Eelco Brinkman als voorzitter en twijfelde aan de ‘eerlijke en onbevooroordeelde wijze’ waarop hij de miljoenen over de media zal gaan uitstrooien. Een vraag hierover van uw webmaster werd door iedereen weggelachen, terwijl later tijdens de borrel drie MSM’mers naar hem toekwamen en zeiden dat ook zij grote vraagtekens plaatsen bij de geschiktheid van Eelco Brinkman deze commissie te gaan leiden. Tijdens de discussie kwam nota bene het voorbeeld ter sprake (‘een brug in Alaska’) van een nieuwe web-toepassing die het mogelijk maakt aanbestedingen van overheden aan aannemers met elkaar te vergelijken en zo te controleren of overheden niet worden getild. Kan iemand er zich iets bij voorstellen dat Eelco Brinkman die tot over zijn oren in de bouwfraude zat zo’n initiatief financieel gaat ondersteunen? “Nee, eigenlijk niet” zei iemand uit het panel van NDC-VBK. Pieter Broertjes had echter alle vertrouwen in Brinkman. En -posthuum- in Prins Bernhard, zijn leidsman in donkere tijden voor de dagbladsector. O ja, er liepen ook nog wat mensen rond van NRC Handelsblad zoals ‘kwaliteitsprofessor’ Marc Chavannes en Kees Versteegh, maar die hebben zich niet geroerd. Blijkbaar heeft Lux et Libertas alle moed reeds opgegeven. In een hoekje stond de corrupte ‘kwaliteitsprofessor’ Egbert Dommering, de man die de grote aanleiding vormde voor de anti-NRC campagne van uw webmaster. Hij hoopt nu als de ‘dominee van de MSM’ de grafrede te mogen uitspreken voor de kranten van PCM.

Print Friendly, PDF & Email
Share