web analytics

Kabinet wil niets weten van een ‘Neeliegate’

FEITEN OVER KROES ZWELLEN AAN, KABINET STEEKT KOP IN HET ZAND

geupdate 21 september

VP Zalm heeft vrijdag 17 september een verklaring doen uitgaan waarin het kabinet zegt ‘onverminderd’ achter de voordracht te staan van Neelie Kroes tot Europees Commissaris. De dag daarvoor berichtte NRC Handelsblad over de op deze site aangekondigde brief van Paul van Buitenen. In dit stuk kwam ook Neelies hechte relatie met J.D. Paarlberg (een zakenpartner van wijlen Endstra die thans door justitie wordt onderzocht) ter sprake en mogelijke bankrekeningen in Zwitserland. Intussen moeten we in de New York Times lezen dat Neelie in Leuven uitvoerig is ondervraagd over haar aandelenbezit waabij ze heeft verklaard alles te hebben verkocht aan stichtingen met een ‘onafhankelijk’ bestuur. Dat model kennen we uit eerdere affaires (she also has ’transferred’ her shares) en leidt altijd tot grote ellende.

De NYT citeert Neelie zo: “I sold my shares, I sold my options” Mrs. Kroes told reporters in Leuven, Belgium. “I just asked an external accountant and tax experts to create a trust with an independent board and I can’t touch upon that anymore.” Tsja, de maatregelen die moeten worden bedacht om Neelie in de Europese lucht te houden beginnen zo langzamerhand (zie ook het speciale ‘Neelie-verschonings-arrangement’) behoorlijk ingewikkeld te worden. Op 20 september verklaarde Neelie zelfs, in een laatste ultieme poging het Europese vertrouwen te winnen, dat ze na haar termijn in 2009 ‘niet meer zal terugkeren naar het zakenleven’. Een woordvoerder van de Commissie verklaarde daarbij (we herkennen de typische Neelie-humor) dat ze dan ‘zelfs geen bed and brakfast-hotelletje in Scheveningen zal mogen runnen’.
Die ‘onafhankelijke’ accountant waar Neelie het over had, die haar trust in elkaar heeft getimmerd,, die zal toch niet afkomstig zijn van PricewaterhouseCoopers waar Neelie jarenlang (en misschien nog wel) in de Raad van Advies zat? Alleen deze functie maakt haar al bij uitstek kwetsbaar, want ze heeft daardoor een de facto belangenverstrengeling inzake alle beslissingen over bedrijven die worden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers. En dat zijn er nogal wat. Bovendien staat ze al bij voorbaat buitenspel inzake alle mededingingsrechtelijke zaken rond de ‘big four’ zelf, een actueel thema daar in bijvoorbeeld Engeland de mededingingsautoriteit onderzoek doet naar het ‘complex oligopoly’ van PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte en Ernst & Young.
Het is duidelijk dat Nederlandse kranten niet van zins zijn Neelie’s dossier verder te lichten. Voor buitenlandse kranten geldt dat wel en daarom is het verbijsterend dat ons kabinet de reputatie van ons land (die toch al zero is) op zo’n lichtzinnige wijze verder op het spel zet.
Op de website stelling.nl verscheen op vrijdag 17 september (Neel en de locs) een verhaal uit het verleden van Neelie dat haar Europese ondervragers extra munitie zal geven om haar te grillen op 28 september als ze zal moeten verschijnen voor het Europees Parlement.

Print Friendly, PDF & Email
Share