web analytics

JUSTITIE-WOORDVOERDERS TWITTER-HOOLIGANS?

KAN HET NOG KRANKZINNIGER? NOG ONTLUISTERENDER? NOG PEDOFIELER? JA, ALS DEZE TIP JUIST IS: TOP-JUSTITIE WOORDVOERDERS PROBEREN MICHA OP TWITTER TE DEMONISEREN

IS MICHA ZO BELANGRIJK EN BEDREIGEND DAT DE HELE MEDIA-TOP VAN HET DEPARTEMENT MET HEM BEZIG IS?

ad.opsteltenBerenice Graatsma zou volgens een tipgever die zich meldde bij Erwin Lensink niemand minder zijn dat Justitie-topwoordvoerder Wilfred Kortman (een homo met wie Joris Demmink een ‘relatie’ heeft gehad). En zijn collega, top-woordvoerder Job van de Sande (meermalen op deze site te beluisteren geweest met de woorden ‘We beantwoorden geen vragen van Micha Kat’) zou zich op Twitter bedienen van de nom de plume Pyt van der Galien waarmee hij zich ook regelmatig uitlaat over Micha. Dus geen vragen van Micha willen beantwoorden maar hem wel onder een pseudoniem belasteren, en dat op kosten van de belastingbetaler als webcare-redacteuren: ziehier het pedo-mediabeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie anno 2014. De verantwoordelijke: Ivo Opstelten, studievriend van Demmink en mede-lid van Minerva. Misschien aanleiding voor een nieuwe serie kamervragen over het ‘monitoren en beinvloeden van internet-discussies’?

Print Friendly, PDF & Email
Share