web analytics

Justitie: “We hebben niets toe te voegen”

justitie.jpegVandaag sprak uw webmaster met woordvoerder Yvo Hommes van Justitie. Hij had enkele vragen over de SG Joris Demmink van wie vaststaat dat het een criminele pedofiel is. Vaststaat? Jazeker, Demmink heeft het immers zelf toegegeven. Tegen Frank Hitzert van Panorama en Henk Krol van de GayKrant heeft Demmink schuld bekend. Dit is de cruciale passage uit de Runderkamp-papers: De kwetsbaarheid van de topambtenaar, zo was gebleken in het privégesprek achter gesloten deuren, zit hem er in dat hij met zijn clubbezoeken in Praag niet kan uitsluiten dat hij ooit met een minderjarige geslapen heeft. Hij is er nooit bewust op uit geweest, maar kan het niet uitsluiten. Hij zou ook hebben gezegd, probeer ik te checken bij de Journaalbron, dat hij niet altijd om de leeftijd heeft gevraagd. Ook dat beaamt de bron. Dat heeft Demmink gezegd toen het gesprek ging over Fons Spooren. Demmink kon zich het argument van Spooren dat hij nooit om de leeftijd van de jongensprostitué’s had gevraagd heel goed voorstelen. Demmink kan niet uitsluiten dat hem hetzelfde is overkomen. Ik had de volgende vragen voor Hommes:

*Is het geen merkwaardige situatie dat het hele ministerie weet heeft van weerzinwekkende delicten gepleegd door de SG? Hoe kan de SG in deze omstandigheden zijn gezag behouden?

*Heerst er een sfeer van angst en intimidatie op het ministerie zoals blijkt uit ondermeer aflevering 2 van Joris Demmink the Movie, Fear? Waarom neemt Justitie niet het initiatief tot waarheidsvinding?

*Waarom ontkent Demmink niets van de aanhoudende aantijgingen? Waarom kunnen de beschuldigingen niet worden ontkracht? Waarom geeft Demmink nimmer weerwoord en duikt hij al tien jaar weg voor de media?

*Uit het interview met advocate Adele van der Plas (deel 4 van Joris Demmink the Movie, Blackmail) blijkt dat zowel de minister, Hirsch Ballin, als de staatssecretaris, Albayrak, in Turkije op de hoogte zijn gebracht van de zaak-Demmink, Ballin zelfs door zijn Turkse collega. Is dit te verifieren (wederhoor!) bij de bewindslieden zelf?

*Demmink zou chantabel zijn vanuit zijn pedofiele excessen. Advocate Van der Plas noemt deze situatie ‘levensgevaarlijk’ voor Nederland. Is dit geen reden te meer voor het Ministerie in deze zaak de waarheid zo snel mogelijk aan het licht te brengen?

Helaas weigerde Hommes elke vraag te beantwoorden. Het is niet te geloven. De positie van het ministerie in de Demmink-zaak is nog altijd dat wordt verwezen naar de antwoorden op kamervragen over de kwestie van juni 2007 die er om kort te gaan op neerkomen dat wordt gesteld dat er ‘geen begin van juistheid’ bestaat in de aantijgingen tegen Demmink. “Daar hebben we niets aan toe te voegen” aldus Hommes. ‘Geen begin van juistheid’…….. let’s see what happens…..

Print Friendly, PDF & Email
Share