web analytics

JUSTITIE PANISCH VAN ANGST VOOR MICHA

VRAGEN WORDEN AL JAREN NIET BEANTWOORD * VERBINDINGEN WORDEN SUBIET VERBROKEN * MAAR OPSTELTEN EN DEMMINK ZETTEN WEL DE POLITIE EN HET OM IN TEGEN MICHA * MICHA HEEFT STEUR-MINISTERIE NU IN EEN WURGENDE HOUTGREEP * ER IS NU NOG MAAR EEN OPLOSSING VOOR DE JUSTITIE-CRIMINELEN: DE SQUADS * LUISTER NAAR PEDO-PERSVROUW ANNE MARIE STORIDAU 26 mrt 2015 13:33 Outgoing

stordiaufoto

Nadat het Ministerie van Vuiligheid en Pedofilie in april 2012 het ‘offensief’ inzette tegen waarheids-journalist Micha Kat dat hem definitief tot zwijgen moest brengen via een tsunami aan rechtszaken en dwangmiddelen, zijn de kansen gekeerd en niet zo’n beetje ook. Dat is ook logisch, want alle dossiers van Justitie waren gemanipuleerd en/of gefalsificeerd. Niet werkelijk begane delicten waren de reden tot de vervolgingen over te gaan, maar blinde woede en wraakzucht alsmede de wens Micha als journalist uit te schakelen. Justitie heeft het initiatief geheel en al moeten afstaan aan Micha die nu op drie fronten de aanval heeft ingezet:

1. De DNA-zaak: Micha dagvaardt het OM wegens onrechtmatige en vexatoire signalering om zijn DNA te kunnen stelen. Justitie doet dit voorts om te beletten dat Micha zijn eigen rechtszaken kan bijwonen. Met deze signalering heeft Justitie nooit eerder bereikte dieptes van horror en satanisme bereikt.

2. De Cloo-brief: Micha opent de aanval op het Ministerie dat hem al jaren op onrechtmatige wijze achtervolgt en bestookt en het werken onmogelijk probeert te maken via ondermeer Berufs-verbot brieven aan zijn opdrachtgevers (al vanaf 2008) en internet-trollen. Sinds de brief aan Cloo hebben we niets meer gemerkt van deze vormen van terreur, een bewijs dus dat we helemaal goed zitten met onze beschuldigingen. We gieren af op een dagvaarding voor het Ministerie waarin miljoenen schadeloosstelling worden gevorderd. O ja: Justitie intimideerde ook vrijwel alle advocaten van Micha waardoor deze het echt op effectieve bijstand uit handen werd geslagen.

3. De Micha-claim: die zal en moet worden gewonnen omdat vast staat dat de criminele en corrupte rechter Hans Westenberg Micha in een bodemprocedure heeft getrokken op gronden waarvan hij zelf wist dat deze op leugens waren gebaseerd. De zaak dient thans in hoger beroep en wordt op bikkelharde wijze uitgevochten. De zittingen beloven een slagveld te worden. Mede om de crimineel Hans Westenberg te beschermen tegen de aanwezigheid van Micha in de rechtszaal heeft het OM de DNA-signalering ingezet.

De terreur gaat nu al bijna tien jaar onverminderd door. Een bewijs hiervoor is de hysterische reactie van Stordiau als Micha belt. Het is een volledige schuldbekentenis.

Print Friendly, PDF & Email
Share