web analytics

JUSTITIE HYSTERISCH EN PANISCH

LEES OOK BOUBLOG EN ARGUSOOG * BINNEKORT DE FILMPJES * 12 MAN AT RANDOM NA RAZZIA OPGEPAKT EN VIJF UUR VASTGEHOUDEN * DUBBELE WRAKING IN DEN HAAG * HET APPARAAT IS KAPOT

Een nog nooit vertoonde, ontluisterende en weerzinwekkende wanvertoning. Rond de vijftien gewapende agenten op de gang van de rechtbank waar wij ons verzamelden in afwachting van de wrakingskamer. Op de zitting bij de wrakingskamer betraden al deze agenten de rechtzaal! Nadat ook de wrakingskamer was gewraakt omdat Justitie in haar onvoorstelbare corrupte domheid Haagse rechters had laten opdraven -die waren reeds eerder in de procedure als partijdig afgeschoten, reden waarom de politierechter uit Rotterdam moest worden geimporteerd- begon het grote treiteren en sarren door de totaal opgefolte politiemacht pas goed, zeker nadat deze was aangevuld met een stuk of drie arrestatieteams.

Op ondermeer Boublog een vrij accuraat verslag van wat toen gebeurde. Uw webmaster kan daar nog aan toevoegen dat hij door de politie in de val is gelokt. Als laatste liep hij vanuit de lunchroom in de Theresiastraat naar het CS. Daar constateerde hij dat alle uitgangen richting MinJus waren geblokkeerd door politie en arrestatieteams. Hierdoor moest het groepje van drie dat voor hem liep -onder wie zijn cameraman Eric- terugkeren richting stationshal. Hierdoor kwamen we in gesprek en op dat moment werden we gearresteerd omdat we ‘een groepje’ zouden vormen en in een arrestatiebus geduwd. Eerst dachten we dat wij de enige arrestanten waren, maar al gauw bleek dat de arrestatieteams bezig waren met een soort Jodenjacht op iedereen die in de rechtzaal aanwezig was geweest. Zelfs alleen lopende burgers werden opgepakt onder wie de meer dan 70 jaar oude Karel de Werd. Uiteindelijk werden twaalf ’terroristen’ met natuurlijk duidelijke ‘banden met Al Qaida’ afgevoerd naar het politiebureau richting Wassenaar, vrij dicht bij Huis ten Bosch. Rond 3 uur werden we gearresteerd, rond 8 uur ’s avonds stonden we weer buiten. Een van ons moest de nacht doorbrengen in de politiecel wegens ‘problemen met zijn identiteit’ hetgeen door zijn celgenoot Karel de Werd overgigens werd ontkend. Natuurlijk gaan we aangifte doen tegen de politie wegens dit onrechtmatige optreden.

Later meer over de zittingen zelf, ook een horror-story zonder weerga. De essentie is dat de totaal corrupte en incompetente rechterlijke macht compleet van tafel is gespeeld. Ze zaten te janken achter de tafel met voor zich een stampvolle zal met bijna 60 burgers die ze zaten uit te lachen. Politierechter Puite zei ‘dat er niet mocht worden gefilmd omdat er niet mocht worden gefilmd’ en de officier Djamil sloot zich daarbij aan. Wraking. Djamil weigerde ook nog mijn status als journalist te erkennen. Deze bloedfantieke en schijnbaar via een oortelefoontje direct door Joris Demmink aangestuurde Justitie-robot -over wie later meer- haalde zich de hoon van de zaal op de hals toen hij cameraman Eric begon te beschuldigen van het ‘bekrassen van de deur van zijn politiecel’ in september 2010. De situatie is thans de volgende -voor wie het nog kan volgen-: er wordt nu een nieuwe wrakingskamer samengesteld van drie niet-Haagse rechters die moeten gaan oordelen over de wraking van politierechter Puite uit Rotterdam die zich overigens tegen de wraking verzet. Mocht de wraking worden afgewezen, moeten we dus verder met Puite die reeds -onrechtmatig- heeft gesteld dat wij niet mogen filmen omdat wij geen ‘reguliere media’ zijn, een opmerking die de griffier en de Officier later hebben proberen weg te moffelen door het PV van die zitting te vervalsen, hetgeen na ingrijpen van mijn advocaat overigens is hersteld zodat dit nu vastligt. De rechterlijke macht raakt totaal verstrengeld en gevangen in zijn eigen manipulaties, leugens en vervalsingen. Deze beerput moet worden doorgetrokken! Nederland is het zat! Dit heeft niets te maken met rechtspraak, maar alles met terreur waarbij de rechterlijke macht -door ons betaald- door de plunderende en verkrachtende elite wordt ingezet tegen het volk! Egypte is er niets bij! Enfin, later meer. Nu eerst effe relaxen!

Print Friendly, PDF & Email
Share