web analytics

Juni 2008: meer dan 75.000 bezoekers!

massa.jpgIn de maand juni van dit jaar heeft klokkenluideronline een mijlpaal bereikt door voor het eerst de barriere te doorbreken van 75.000 ‘unieke bezoekers’ per maand. De bezoekersaantallen zijn via deze link voor iedereen te volgen. Het gaat om de cijfers onder het gele kopje visits. Echter, dit getal wil niet zeggen dat in die maand 75.000 verschillende Nederlanders de site hebben bezocht. Naar ik heb begrepen wordt het echte aantal unieke bezoekers per etmaal geteld -dus de eerste gele kolom- en vervolgens worden die ‘dag-getallen’ van de hele maand bij elkaar opgeteld om het getal van 75.197 te bereiken, het aantal dat in het internet-spraakgebruik vervolgens wordt opgegeven om het aantal ‘unieke bezoekers per maand’ weer te geven. We kunnen ook zeggen dat deze site over een min of meer vaste lezers-schare beschikt van 2500 Nederlanders die de site elke dag bezoeken. Laatst hoorde ik op BNR (mediazaken) Peter Rikhof vertellen dat zijn nieuwe website rond de 10.000 unieke bezoekers per maand had. Dat wordt blijkbaar als groot succes gezien en hij mag bij BNR komen vertellen hoe hij dat allemaal heeft gefixt…..

Een andere kenner van internet zei dat als je met je website 5000 unieke dagbezoekers hebt, dat je daar dan een jaarinkomen uit moet kunnen halen… Welnu, misschien bij deze de bezoekers nog eens wijzen (in de rechterkolom) op het banknummer van de Stichting Klokkenluideronline….

Print Friendly, PDF & Email
Share