web analytics

Jorritsma: opnieuw belangenverstrengelingen

ANNEMARIE ‘UPC’ JORRITSMA DRAAIT EIGEN GEMEENTE EEN POOT UIT

Door Pamela Hemelrijk
De bewoners van Almere werden dit jaar geconfronteerd met een drastische prijsverhoging van hun kabeltarief: exploitant UPC verhoogde de prijs van ? 8,31 naar ? 12,36 per maand. Deze verhoging is in strijd met het contract dat Almere met UPC heeft gesloten. Nochtans besloot het gemeentebestuur in juli van dit jaar af te zien van gerechtelijke stappen tegen de kabelexploitant. De financi?le risico?s waren volgens B & W te groot: stel dat de gemeente het proces zou verliezen! Dan zou de gemeente moeten opdraaien voor alle proceskosten! Wat blijkt? Burgemeester Jorritsma is commissaris bij een volle dochter van UPC en laat bij dit belangenconflict haar ingezetenen natuurlijk spijkerhard vallen ten faveure van haar private corporate belangen! Zo kennen we Annemarie weer! Dit alles klemt te meer daar vele andere gemeenten wel de strijd tegen UPC aanbonden en wonnen, zoals Hilversum en Amsterdam. Op 28 oktober bepaalde de rechter nog dat UPC dit jaar de tarieven niet mag verhogen in Spijkenisse. Het bedrijf wilde de tarieven daar verhogen tot 85%. Maar Annemarie is ’te bang’ dat Almere gaat verliezen! Wie in Almere draait de gecorrumpeerde nek om van deze bestuurder die al zo vaak is genoemd als kampioen belangenverstrengeling?

De gemeenteraad van Almere zag aanvankelijk niets in een dociele opstelling ten opzichte van UPC. Een meerderheid gaf wel degelijk de voorkeur aan gerechtelijke stappen. UPC kwam vervolgens met een voorstel voor een minnelijke schikking op de proppen: als de verhoging werd geaccepteerd zou de kabelexploitant de gemeente enkele miljoenen euro?s cadeau doen ‘voor culturele projecten’. Maar de raad toonde zich ongevoelig voor deze verkapte poging tot omkoping en wees het voorstel af.
UPC bood vervolgens aan om, in ruil voor de exorbitante prijsverhoging, twee zenders extra aan het doorgiftepakket toe te voegen. Daarvoor ging de raad wel door de knie?n. Per 1 januari volgend jaar mag UPC het tarief zelfs nog verder opschroeven: naar ? 15.20 per maand. Een verdubbeling van de prijs dus. En het enige wat daar tegenover staat is dat de bewoners nu twee zenders extra ontvangen waar zij niet eens om hebben gevraagd.
Waarom laat de gemeente zich deze flessentrekkerij welgevallen? Waarom accepteert zij als een mak schaap dat UPC contractbreuk pleegt en laat zij haar burgerij daarvan financieel de dupe worden? Heeft dat misschien iets te maken met het feit dat burgemeester Annemarie Jorritsma commissaris is bij UPC, zoals een klokkenluider uit Almere ons meldt?
?Welnee?, zo bezweert gemeentevoorlichter Jan Schenkman desgevraagd. ?U bent abuis. Mevrouw Jorritsma is geen commissaris bij UPC. U bent waarschijnlijk in de war met een andere kabelexploitant: Priority Telecom. Daar is ze w?l commissaris.?
Priority Telecom is een dochteronderneming van UPC.

Print Friendly, PDF & Email
Share